Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-05-19 13:50:00
 52    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-21 16:42:50
 53    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-21 18:38:57
 54    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-21 20:10:29
 55    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-21 21:14:33
 56    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-22 09:36:34
 57    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-22 17:08:21
 58    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-25 15:14:29
 59    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-26 17:19:25
 60    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-26 20:42:14
 61    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-27 18:04:04
 62    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-05-30 18:28:19
 63    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-30 19:03:09
 64    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-31 15:02:14
 65    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-06-01 14:29:01
 66    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-06-01 15:27:03
 67    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-02 16:10:04
 68    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-06-02 18:38:04
 69    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-02 18:41:39
 70    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-05 15:01:50
 71    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-06 12:02:06
 72    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-06 16:54:17
 73    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-06 19:32:55
 74    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-06-09 18:02:45
 75    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-10 08:27:47
 76    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-10 12:57:45
 77    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-10 19:35:50
 78    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-10 20:46:30
 79    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-13 16:24:46
 80    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-14 15:39:19
 81    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-15 09:14:34
 82    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-16 15:49:40
 83    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-17 09:11:21
 84    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-20 16:50:26
 85    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-24 18:07:13
 86    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-24 20:10:10
 87    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-24 20:16:22
 88    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-25 16:43:26
 89    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-25 19:02:40
 90    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-25 19:53:14
 91    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-27 16:32:28
 92    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-27 16:43:42
 93    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-27 19:27:18
 94    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-27 20:11:33
 95    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-06-27 21:46:12
 96    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-07-01 14:04:42
 97    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-07-01 21:16:21
 98    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-07-12 15:50:03
 99    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-13 17:25:07
 100    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-07-13 18:06:25