Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2019-05-21 09:02:53
 52    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2019-11-19 13:15:29
 53    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2019-11-21 12:29:48
 54    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-02-14 13:56:34
 55    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-09-17 14:00:52
 56    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-09-25 11:27:36
 57    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-09-28 13:33:40
 58    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-10-07 12:51:37
 59    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-12-18 08:05:10
 60    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2021-01-02 10:17:37
 61    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2021-01-04 08:42:56
 62  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-02-04 12:43:06
 63  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-04-30 11:46:37
 64  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-06-29 08:39:51
 65  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-11-20 17:22:12
 66  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-12-07 09:53:02
 67  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-12-08 17:15:07
 68  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2022-02-01 11:56:34
 69  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2022-06-08 14:05:55
 70  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2022-06-29 12:54:28
 71    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 0  20    2018-03-26 11:26:42
 72    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-03-23 12:07:36
 73    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-03-26 11:22:01
 74    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-04-11 11:21:15
 75  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 2  0    2021-02-22 09:55:24
 76    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  2 : 3  20    2018-06-14 11:02:01
 77    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 4  20    2018-06-07 11:03:52
 78    Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 4  0    2019-10-13 09:08:37
 79    Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  0    2017-10-07 05:37:17
 80    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 5  20    2018-06-14 09:11:04
 81    Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  0    2018-11-26 10:36:11
 82  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  -20    2021-05-15 13:51:33
 83  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  -20    2022-04-24 15:07:31
 84    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-12 01:02:45
 85    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-14 10:20:47
 86    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-14 14:50:41
 87    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-09-22 21:08:29
 88    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-09-28 11:46:40
 89    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-11-14 17:15:49
 90    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-10-06 12:08:41
 91    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-10-09 10:03:26
 92    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-01-16 06:06:59
 93    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-01-19 11:58:28
 94    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-01 09:22:24
 95    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-27 16:11:21
 96    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-30 17:48:57
 97    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-18 15:11:01
 98    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-19 09:18:58
 99    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-24 08:21:15
 100    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-27 10:20:22