Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 2 : 2 : -1  5    2021-05-02 22:27:29
 52    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 2 : 5 : 5  30    2020-12-25 19:02:30
 53    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 2 : 5 : 7  30    2020-12-20 20:14:31
 54    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 2 : 8 : 4  30    2020-12-07 23:00:47
 55    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : -1 : -3  70    2012-10-31 20:52:36
 56    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 0 : -1  70    2011-02-21 21:11:38
 57  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 0 : 0  10    2022-02-06 00:19:40
 58    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 1 : 4  0    2021-01-22 19:40:20
 59    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 3 : 5  30    2020-11-22 21:35:30
 60    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 5 : 7  30    2010-01-19 23:13:44
 61  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 6 : 9  0    2021-02-16 21:33:37
 62    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 8 : 2  30    2010-05-13 21:47:01
 63  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 8 : 3  0    2021-05-05 00:22:45
 64    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 4 : 6 : 7  0    2021-01-23 21:34:37
 65  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 6 : 0 : 2  20    2021-01-25 21:58:04
 66    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 6 : 4 : 4  30    2020-12-12 21:25:22
 67  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 7 : 0 : 5  5    2022-01-31 21:55:35
 68    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 7 : 7 : 6  30    2010-11-23 00:31:12
 69    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 8 : 5 : 1  30    2020-12-20 22:39:58
 70  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 8 : 5 : 7  0    2021-04-24 22:41:26
 71  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> SAAAB-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 8 : 6 : 4  0    2021-12-11 20:07:00
 72    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : -1 : 2 : 4  50    2010-04-24 15:45:19
 73    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : -1 : 5 : 3  50    2010-02-24 21:32:14
 74  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1 : 0 : -1 : -1  105    2021-04-27 23:43:51
 75    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1 : 0 : 0 : 1  90    2009-11-18 18:15:00
 76    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 0 : 0 : 3  70    2015-01-01 02:54:49
 77  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 0 : 1 : 4  10    2021-04-17 01:06:40
 78  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 0 : 2 : 1  10    2021-06-10 17:40:59
 79  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 0 : 2 : 3  5    2021-04-14 22:23:45
 80  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 0 : 5 : 5  5    2021-12-09 21:37:22
 81    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 2 : -1 : 0  70    2020-12-11 00:04:32
 82  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 2 : 0 : 3  10    2021-02-15 23:09:07
 83  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 2 : 3 : -1  5    2021-12-18 22:25:16
 84  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 3 : 0 : 2  5    2021-12-12 19:08:57
 85    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 3 : 2 : -1  50    2010-05-06 23:42:16
 86    CTEHATA-> gury-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 4 : 12 : 0  50    2021-01-08 20:42:53
 87  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  1 : 4 : 7 : 2  -20    2021-05-11 22:49:04
 88  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 5 : 0 : -1  10    2021-11-26 23:30:49
 89    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 5 : 0 : 2  50    2010-06-11 18:43:58
 90    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 5 : 0 : 8  50    2011-06-30 22:16:44
 91  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 6 : 0 : 1  10    2021-10-27 00:00:40
 92    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 7 : -1 : 4  20    2021-01-12 21:31:00
 93  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  1 : 9 : 11 : 2  -20    2022-01-03 22:29:22
 94  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : -1 : 6 : 2  105    2021-04-25 23:31:44
 95  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 0 : 1 : 0  105    2021-04-06 22:03:31
 96    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 0 : 2 : 2  90    2010-01-01 23:55:39
 97    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 0 : 5 : 1  90    2021-01-13 21:28:25
 98  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 0 : 6 : 2  105    2021-04-11 22:19:21
 99    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 0 : 6 : 4  90    2012-09-11 19:55:15
 100    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 1 : 0 : 3  90    2020-11-24 22:25:12