Резултати от игрите

Потребителско име: KIND, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 10  20    2022-01-19 08:07:38
 52  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 10  20    2022-02-23 20:34:04
 53    kind, Computer  Победа  11 : 2  35    2020-11-20 19:31:38
 54  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  0    2021-04-26 07:18:16
 55  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-06-07 06:30:29
 56  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-06-17 07:09:02
 57  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-06-30 10:07:52
 58  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-07-19 11:45:23
 59  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-07-31 13:21:20
 60  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-08-03 10:36:21
 61  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-08-11 07:12:29
 62  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-08-11 09:02:39
 63  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-08-12 15:06:57
 64  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-09-11 06:32:44
 65  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-10-20 07:42:47
 66  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-12-22 07:20:13
 67  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-12-27 06:19:18
 68  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  20    2022-01-02 08:45:39
 69  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  20    2022-07-21 16:44:12
 70  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 3  0    2021-05-20 07:30:16
 71  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 3  0    2021-05-25 06:37:43
 72  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-06-06 07:34:54
 73  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-06-24 07:21:32
 74  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-06-28 12:37:08
 75  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-07-09 07:36:51
 76  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-08-16 09:40:05
 77  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-08-21 13:00:04
 78  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-09-08 14:32:38
 79  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-09-24 07:51:47
 80  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-09-28 14:02:19
 81  kind, Computer  kind, damapika1  Победа  11 : 3  20    2022-07-20 07:21:47
 82  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  0    2021-05-01 07:07:39
 83  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  0    2021-05-05 14:17:08
 84  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-06-12 06:44:01
 85  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-07-15 07:41:17
 86  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-07-16 23:57:45
 87  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-07-22 09:57:18
 88  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-08-05 15:56:41
 89  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-08-19 14:34:51
 90  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-08-19 15:18:29
 91  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-08-27 11:32:32
 92  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-09-14 14:43:31
 93  kind, Computer  kind, _Gold_  Победа  11 : 4  20    2021-09-18 06:31:25
 94  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-09-21 07:28:18
 95  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-09-25 06:25:30
 96  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-10-07 07:23:40
 97  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-10-09 07:55:23
 98  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-10-29 08:18:54
 99  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-11-04 07:48:47
 100  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-11-26 06:42:30