Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 501    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-01-21 14:41:13
 502    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-01-23 17:11:35
 503  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-01-25 11:36:37
 504  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-01-27 09:34:51
 505  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-01-28 15:39:12
 506  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-01-29 14:54:40
 507  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-01-30 11:54:08
 508  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-01-30 16:57:00
 509  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-01-31 10:20:09
 510  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-01-31 14:52:24
 511  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-02-01 11:14:12
 512  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-02-04 12:43:06
 513  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-02-04 15:42:09
 514  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-05 08:29:18
 515  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-05 16:52:49
 516  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-02-08 09:21:57
 517  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-09 15:03:21
 518  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-02-11 12:35:46
 519  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-02-12 17:01:26
 520  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-14 11:17:37
 521  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-02-15 10:59:04
 522  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-02-15 12:10:14
 523  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-02-18 11:58:20
 524  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-02-19 08:30:44
 525  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-02-19 16:57:27
 526  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-20 17:09:07
 527  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 2  0    2021-02-22 09:55:24
 528  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-02-22 11:25:48
 529  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-22 15:05:29
 530  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-02-25 17:06:32
 531  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-02-26 09:01:49
 532  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-03-01 09:05:32
 533  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-03-02 08:30:58
 534  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-03-05 08:12:39
 535  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-03-05 17:29:39
 536  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-03-08 12:55:40
 537  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  3 : 2  -50    2021-03-09 11:36:16
 538  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-03-11 13:30:53
 539  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-03-14 11:05:10
 540  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-03-14 11:53:58
 541  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-03-15 10:26:42
 542  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-16 10:31:57
 543  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-16 13:27:33
 544  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-18 11:44:35
 545  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-19 16:23:52
 546  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-03-20 11:41:13
 547  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-23 11:28:58
 548  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-03-26 16:45:31
 549  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-03-30 10:18:03
 550  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 1  35    2021-03-31 10:53:01