Резултати от игрите

Потребителско име: Sladyk, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 501    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-10 05:51:32
 502    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 150  0    2020-06-11 03:23:33
 503    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 50  0    2020-06-11 03:29:22
 504    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-11 03:39:12
 505    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-11 04:19:15
 506    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-11 04:26:29
 507    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  450 : 0  0    2020-06-11 04:32:46
 508    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  540 : 0  0    2020-06-11 04:42:42
 509    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  620 : 0  0    2020-06-11 06:17:17
 510    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  300 : 0  0    2020-06-12 02:27:13
 511    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  150 : 50  0    2020-06-12 02:32:14
 512    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 150  0    2020-06-12 02:34:13
 513    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  90 : 0  0    2020-06-12 02:40:11
 514    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 150  0    2020-06-12 02:44:30
 515    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  160 : 0  0    2020-06-12 03:00:17
 516    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  210 : 0  0    2020-06-12 03:09:36
 517    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 100  0    2020-06-12 03:12:25
 518    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  60 : 0  0    2020-06-12 03:57:24
 519    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  100 : 40  0    2020-06-12 04:04:52
 520    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-12 04:05:11
 521    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  160 : 0  0    2020-06-12 05:02:38
 522    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-12 05:13:13
 523    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-12 05:28:23
 524    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-12 05:36:56
 525    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  340 : 100  0    2020-06-13 05:13:05
 526    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  150 : 0  0    2020-06-13 05:21:18
 527    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 70  0    2020-06-13 05:29:11
 528    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-13 05:34:46
 529    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 50  0    2020-06-13 05:37:06
 530    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 90  0    2020-06-13 05:45:47
 531    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  150 : 1400  0    2020-06-15 03:08:28
 532    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  190 : 100  0    2020-06-15 03:31:53
 533    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  220 : 0  0    2020-06-15 03:41:21
 534    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-15 05:03:04
 535    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  170 : 0  0    2020-06-16 04:08:31
 536    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 280  0    2020-06-16 05:51:22
 537    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-16 06:01:49
 538    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-16 06:03:41
 539    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  250 : 100  0    2020-06-16 06:09:40
 540    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 50  0    2020-06-17 04:07:21
 541    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  140 : 100  0    2020-06-17 04:30:50
 542    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  220 : 0  0    2020-06-17 04:46:53
 543    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  170 : 0  0    2020-06-17 04:52:50
 544    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  160 : 0  0    2020-06-17 05:40:31
 545    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 100  0    2020-06-17 05:45:55
 546    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  210 : 0  0    2020-06-18 04:36:22
 547    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  60 : 50  0    2020-06-18 05:37:01
 548    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  160 : 450  0    2020-06-19 04:51:01
 549    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  640 : 0  0    2020-06-19 05:42:29
 550    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 140  0    2020-06-20 03:06:33