Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 501    Ateop, Computer  Победа  12 : 3  35    2020-12-21 12:34:25
 502    Ateop, Computer  Победа  12 : 3  35    2020-12-22 07:28:51
 503    Ateop, Computer  Победа  11 : 7  35    2020-12-23 12:23:59
 504    Ateop, Computer  Победа  12 : 3  35    2020-12-24 15:01:17
 505    Ateop, Computer  Победа  12 : 3  35    2020-12-24 16:48:07
 506    Ateop, Computer  Загуба  8 : 11  20    2020-12-25 11:32:28
 507    Ateop, Computer  Победа  12 : 10  35    2020-12-26 19:43:18
 508    Ateop, Computer  Победа  11 : 1  35    2020-12-27 07:53:59
 509    Ateop, Poeta  Победа  11 : 10  35    2020-12-27 13:50:00
 510    Ateop, Computer  Загуба  6 : 11  20    2020-12-27 18:58:31
 511    Ateop, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-12-28 10:26:54
 512    Ateop, Computer  Победа  12 : 0  35    2020-12-30 09:11:19
 513    Ateop, Computer  Победа  11 : 7  35    2020-12-30 14:39:07
 514    Ateop, Computer  Победа  11 : 8  35    2021-01-02 16:45:57
 515    Ateop, Poeta  Победа  13 : 9  35    2021-01-03 08:59:29
 516    Ateop, Computer  Победа  11 : 1  35    2021-01-03 10:06:57
 517    Ateop, Computer  Победа  12 : 7  35    2021-01-04 08:34:45
 518    Ateop, Computer  Победа  13 : 6  35    2021-01-04 16:31:53
 519    Ateop, Computer  Победа  11 : 7  35    2021-01-05 15:11:01
 520    Ateop, Computer  Победа  12 : 2  35    2021-01-06 12:55:00
 521    Ateop, Computer  Победа  12 : 4  35    2021-01-06 16:29:32
 522    Ateop, Computer  Победа  12 : 9  35    2021-01-07 09:21:10
 523    Ateop, Computer  Победа  11 : 4  35    2021-01-07 15:04:33
 524    Ateop, Computer  Победа  11 : 9  35    2021-01-08 09:18:50
 525    Ateop, Computer  Победа  11 : 0  35    2021-01-08 16:25:29
 526    Ateop, Computer  Победа  11 : 9  35    2021-01-09 15:26:39
 527    Ateop, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-01-10 12:20:27
 528    Ateop, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-01-11 12:55:24
 529    Ateop, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-01-12 14:55:19
 530    Ateop, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-01-14 11:29:32
 531    Ateop, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-01-14 14:37:28
 532    Ateop, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-01-14 16:42:48
 533    Ateop, Computer  Победа  12 : 2  20    2021-01-15 10:40:17
 534    Ateop, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-01-16 09:10:58
 535    Ateop, Computer  Победа  13 : 5  20    2021-01-16 11:59:21
 536    Ateop, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-01-16 16:54:01
 537    Ateop, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-01-18 16:59:20
 538    Ateop, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-01-19 16:47:22
 539    Ateop, Computer  Победа  13 : 0  20    2021-01-20 14:43:26
 540    Ateop, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-01-22 10:56:14
 541    Ateop, Computer  Загуба  5 : 13  0    2021-01-23 10:58:40
 542    Ateop, Computer  Победа  12 : 0  20    2021-01-23 14:49:39
 543  651205, Ateop  Ateop, Computer  Победа  11 : 3  73    2021-09-06 13:37:07
 544  651205, Ateop  651205, Ateop  Победа  11 : 8  73    2021-09-07 14:24:12
 545  651205, Ateop  651205, Ateop  Победа  12 : 7  73    2021-09-10 13:15:56
 546  651205, Ateop  651205, Ateop  Победа  13 : 9  72    2021-09-14 12:36:59
 547  651205, Ateop  651205, Ateop  Загуба  7 : 11  0    2022-03-28 16:59:18
 548  651205, Ateop  651205, Ateop  Загуба  3 : 12  0    2022-03-28 17:03:37
 549  651205, Ateop  651205, Ateop  Загуба  6 : 11  0    2022-03-28 17:10:37
 550  651205, Ateop  651205, Ateop  Победа  11 : 2  76    2022-05-13 14:09:43