Резултати от игрите

Потребителско име: MANOLKA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 501    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-24 20:22:39
 502    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-25 11:59:16
 503    MaNolKa, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  20    2020-10-25 15:01:13
 504    MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-10-25 15:15:49
 505    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-25 20:33:37
 506    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-26 13:04:00
 507    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-26 20:44:53
 508    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-27 08:51:48
 509    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-27 16:50:47
 510    MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-10-27 17:57:18
 511    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-27 21:21:18
 512    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-27 23:22:26
 513    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-31 23:22:19
 514    MaNolKa, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  20    2020-11-01 12:39:15
 515    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-01 18:59:23
 516    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-02 10:51:03
 517    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-02 15:00:19
 518    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-02 16:20:44
 519    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-02 22:53:54
 520    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-02 23:47:29
 521    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-03 11:15:07
 522    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-03 12:26:59
 523    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-03 16:36:39
 524    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-03 20:41:02
 525    MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-11-04 14:39:41
 526    MaNolKa, georgievc  Загуба  0 : 1  20    2020-11-04 16:22:29
 527    MaNolKa, georgievc  Победа  1 : 0  70    2020-11-04 16:27:11
 528    MaNolKa, georgievc  Победа  1 : 0  70    2020-11-04 16:31:45
 529    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-05 10:38:03
 530    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-07 19:09:14
 531    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-07 20:45:35
 532    MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-11-07 21:10:00
 533    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-08 17:57:32
 534    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-08 22:23:35
 535    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-09 23:00:10
 536    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-10 17:50:12
 537    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-10 22:29:57
 538    MaNolKa, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-11-10 22:45:53
 539    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-11 19:32:45
 540    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-11 21:29:49
 541    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-12 19:10:26
 542    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-12 22:06:40
 543    MaNolKa, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-11-13 19:11:43
 544    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-13 19:15:11
 545    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-14 20:14:40
 546    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-15 17:50:06
 547    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-15 21:15:28
 548    MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-11-16 13:09:13
 549    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-16 19:15:48
 550    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-16 22:40:01