Резултати от игрите

Потребителско име: yureah, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 501    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2014-02-08 16:03:40
 502    yureah, Computer  Победа  8 : 5  40    2014-02-09 19:59:50
 503    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2014-02-10 11:47:30
 504    yureah, Computer  Победа  8 : 2  40    2014-02-10 13:37:37
 505    yureah, Computer  Победа  8 : 4  40    2014-02-12 12:47:42
 506    yureah, Computer  Победа  8 : 1  40    2014-02-14 20:35:54
 507    yureah, Computer  Победа  8 : 4  40    2014-02-15 21:58:08
 508    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2014-02-16 13:53:50
 509    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2014-02-16 15:21:39
 510    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2014-02-17 20:44:59
 511    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2014-02-18 20:30:28
 512    yureah, Computer  Победа  8 : 3  40    2014-02-22 13:35:16
 513    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2014-02-22 17:45:12
 514    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2014-02-22 20:01:05
 515    yureah, Computer  Победа  7 : 2  40    2014-02-23 21:51:06
 516    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2014-02-24 16:06:31
 517    yureah, Computer  Победа  8 : 5  40    2014-02-26 09:19:59
 518    yureah, Computer  Победа  8 : 2  40    2014-02-26 13:22:58
 519    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2014-02-26 20:02:37
 520    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2014-02-27 22:26:33
 521    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2014-03-02 13:19:13
 522    yureah, Computer  Победа  7 : 5  40    2014-03-02 16:46:59
 523    yureah, Computer  Победа  8 : 6  40    2014-05-17 16:46:23
 524    yureah, Computer  Победа  7 : 2  40    2014-05-19 13:14:30
 525    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2014-05-28 19:20:55
 526    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2014-05-29 14:03:26
 527    yureah, Computer  Победа  7 : 5  40    2014-06-08 16:33:56
 528    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2014-06-12 16:20:37
 529    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2014-06-13 19:26:16
 530    yureah, Computer  Победа  7 : 5  40    2014-06-18 17:08:10
 531    yureah, Computer  Победа  8 : 1  40    2014-06-18 19:15:42
 532    yureah, Computer  Победа  7 : 5  40    2014-07-04 17:11:59
 533    yureah, Computer  Победа  7 : 2  40    2014-07-10 12:08:32
 534    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2014-07-15 17:06:37
 535    yureah, Computer  Победа  8 : 0  40    2014-08-09 19:20:18
 536    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2014-08-18 11:29:09
 537    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2014-08-23 14:36:57
 538    yureah, Computer  Победа  7 : 0  40    2014-08-29 16:41:00
 539    yureah, Computer  Победа  8 : 3  40    2014-11-21 14:32:05
 540    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2014-12-03 15:14:18
 541    yureah, Computer  Победа  7 : 5  40    2014-12-11 13:36:20
 542    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2014-12-13 16:18:58
 543    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2014-12-14 21:14:37
 544    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2014-12-15 15:43:27
 545    yureah, Computer  Победа  8 : 3  40    2014-12-15 16:19:24
 546    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2014-12-15 17:15:53
 547    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2014-12-17 18:12:29
 548    yureah, Computer  Победа  8 : 4  40    2014-12-20 22:55:29
 549    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2014-12-29 17:54:30
 550    yureah, Computer  Победа  7 : 0  40    2015-01-06 12:31:29