Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 501  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-02-15 10:59:04
 502  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-02-19 08:30:44
 503  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-02-19 16:57:27
 504  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-20 17:09:07
 505  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-02-22 11:25:48
 506  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-22 15:05:29
 507  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-03-01 09:05:32
 508  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-03-02 08:30:58
 509  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-03-05 17:29:39
 510  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-03-14 11:05:10
 511  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-03-20 11:41:13
 512  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 1  35    2021-03-31 10:53:01
 513  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-04-02 12:29:51
 514  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-04-03 17:13:42
 515  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-04-05 11:40:42
 516  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-04-11 17:46:02
 517  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-04-12 11:46:57
 518  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-04-13 10:47:18
 519  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-14 07:45:30
 520  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-04-15 13:02:25
 521  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-04-17 17:26:59
 522  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-21 10:38:18
 523  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-25 11:14:48
 524  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-29 08:13:13
 525  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-04-29 17:16:32
 526  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-05-01 09:43:33
 527  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-05-03 15:49:13
 528  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-05-05 16:58:36
 529  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-05-12 17:36:16
 530  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-05-14 14:14:07
 531  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-05-23 16:37:50
 532  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 0  35    2021-05-28 09:35:32
 533  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-06-02 08:11:09
 534  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-06-03 12:55:26
 535  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-07 11:51:48
 536  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-09 10:56:02
 537  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-11 06:58:53
 538  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-06-14 09:32:53
 539  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-17 09:15:40
 540  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-17 10:57:06
 541  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-18 16:20:34
 542  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-06-21 09:51:28
 543  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-23 10:59:23
 544  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-23 11:08:44
 545  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-23 15:13:04
 546  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-28 10:11:44
 547  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-29 11:04:06
 548  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-06-30 08:34:47
 549  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-06-30 12:08:53
 550  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-07-05 10:00:37