Резултати от игрите

Потребителско име: torga, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 501  torga, georgievc  torga, georgievc (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-24 15:54:14
 502  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-24 16:18:06
 503  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-24 16:20:30
 504  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-24 16:28:19
 505  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-24 17:00:11
 506  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-24 17:02:27
 507  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-24 17:11:17
 508  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-24 17:15:25
 509  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-24 17:19:01
 510  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-24 17:23:00
 511  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-24 17:28:28
 512  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-24 17:36:24
 513  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-24 17:52:28
 514  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-24 18:02:23
 515  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-24 18:24:16
 516  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-24 18:30:37
 517  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-25 07:37:43
 518  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-25 07:41:22
 519  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-25 07:43:39
 520  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-25 08:13:14
 521  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-25 08:42:08
 522  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-25 09:25:22
 523  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-25 09:45:24
 524  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-25 10:06:20
 525  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-25 10:58:04
 526  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-25 11:05:15
 527  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-25 11:06:41
 528  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-25 11:09:20
 529  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-25 12:56:33
 530  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-25 13:57:58
 531  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-25 14:35:45
 532  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-25 15:06:53
 533  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-25 15:31:44
 534  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-26 07:37:36
 535  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-26 07:52:17
 536  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-26 07:55:05
 537  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-26 07:59:47
 538  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-26 08:07:11
 539  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-26 08:18:16
 540  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-26 08:48:28
 541  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-26 09:41:03
 542  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-26 09:45:37
 543  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-26 09:49:21
 544  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-26 11:24:33
 545  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-26 12:21:17
 546  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-26 12:28:14
 547  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-26 13:08:37
 548  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-27 07:44:41
 549  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-27 08:57:26
 550  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-03-27 09:04:21