Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 501    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-07 00:45:33
 502    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-07 01:04:41
 503    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-07 01:09:30
 504    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-07 01:28:33
 505    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-07 01:33:35
 506    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-07 01:38:43
 507    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-07 01:48:38
 508    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-07 01:58:10
 509    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-07 02:08:02
 510    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-07 02:13:02
 511    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-07 02:17:52
 512    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-09 02:04:48
 513    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-09 02:09:44
 514    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-09 02:29:07
 515    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-09 02:34:06
 516    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-09 02:39:20
 517    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-09 02:53:09
 518    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-10 01:47:50
 519    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-10 01:58:04
 520    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-10 02:06:38
 521    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-10 02:10:41
 522    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-10 02:20:28
 523    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-10 02:25:24
 524    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-10 02:29:57
 525    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-10 03:12:32
 526    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-10 03:15:50
 527    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-11 00:46:37
 528    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-11 00:55:32
 529    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-11 01:38:13
 530    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-11 01:42:06
 531    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-11 01:46:45
 532    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-11 01:52:13
 533    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-11 01:56:40
 534    swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2009-02-11 02:02:58
 535    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-11 02:08:33
 536    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-11 02:12:32
 537    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-11 02:22:25
 538    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-11 02:28:21
 539    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-11 02:47:46
 540    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-11 02:52:20
 541    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-11 02:57:37
 542    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-11 03:02:43
 543    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-12 01:38:17
 544    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-12 01:55:16
 545    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-12 01:58:54
 546    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-12 02:09:17
 547    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-12 02:19:27
 548    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-12 02:40:23
 549    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-12 03:02:37
 550    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-13 00:33:23