Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 501    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2019-11-20 13:45:06
 502    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2019-11-21 12:29:48
 503    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-11-22 11:14:19
 504    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-11-22 16:35:55
 505    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2019-11-23 17:01:30
 506    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-11-27 10:34:16
 507    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-11-30 18:45:03
 508    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2019-12-02 08:39:46
 509    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-12-03 08:28:33
 510    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2019-12-05 08:33:57
 511    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-12-10 12:50:01
 512    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-10 14:26:42
 513    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-12-10 15:43:16
 514    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-11 10:11:16
 515    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2019-12-12 08:27:03
 516    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2019-12-12 12:51:40
 517    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-12-13 12:53:53
 518    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2019-12-22 11:56:28
 519    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-23 08:57:50
 520    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-12-23 14:33:14
 521    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-27 11:25:01
 522    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-12-28 10:47:41
 523    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2019-12-31 15:59:14
 524    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-01-02 11:26:23
 525    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2020-01-04 11:10:42
 526    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-01-05 10:11:46
 527    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-01-08 09:23:29
 528    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-01-09 08:41:39
 529    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-02-14 13:56:34
 530    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-02-19 13:52:17
 531    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-02-20 13:21:35
 532    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-02-24 15:12:15
 533    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-25 11:25:43
 534    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-02-25 12:19:16
 535    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-03-02 17:25:45
 536    Ateop, Computer  Победа  7 : 0  40    2020-03-08 11:49:06
 537    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-03-09 08:48:21
 538    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-03-12 11:14:16
 539    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-03-13 11:07:01
 540    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-03-15 13:31:46
 541    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-03-19 08:48:55
 542    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-03-24 15:22:21
 543    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2020-03-31 17:17:19
 544    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-04-02 12:57:12
 545    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-04-06 14:03:24
 546    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-04-09 12:27:11
 547    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-04-12 10:19:25
 548    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-04-13 14:05:46
 549    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-04-16 12:21:33
 550    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-04-17 16:04:19