Резултати от игрите

Потребителско име: torga, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 551    torga, Computer  Победа  7 : 4  40    2010-01-09 21:45:13
 552    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-01-09 21:51:34
 553    torga, Computer  Победа  7 : 2  40    2010-01-10 22:53:23
 554    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2010-01-10 22:57:42
 555    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2010-01-10 23:04:48
 556    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-01-13 23:57:07
 557    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2010-01-14 19:56:03
 558    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2010-01-21 19:28:51
 559    torga, Computer  Победа  7 : 6  40    2010-01-24 00:30:14
 560    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2010-01-24 00:35:13
 561    torga, Computer  Победа  7 : 6  40    2010-01-24 19:18:29
 562    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-01-29 17:08:02
 563    torga, Computer  Победа  7 : 2  40    2010-01-29 17:11:53
 564    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-01-27 14:28:11
 565    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-01-30 11:48:33
 566    torga, Computer  Загуба  0 : 7  20    2010-01-30 11:50:57
 567    torga, Computer  Победа  7 : 2  40    2010-01-30 11:55:57
 568    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2010-01-30 12:00:59
 569    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-01-31 00:48:17
 570    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2010-01-31 00:54:27
 571    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-01-31 22:50:43
 572    torga, Computer  Победа  7 : 5  40    2010-02-06 21:43:13
 573    torga, Computer  Победа  7 : 3  40    2010-02-06 22:01:09
 574    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2010-02-07 20:17:35
 575    torga, Computer  Победа  7 : 6  40    2010-02-14 23:08:50
 576    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2010-02-14 23:13:26
 577    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-02-14 23:17:27
 578    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-02-14 23:22:59
 579    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2012-01-26 19:42:15
 580    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2010-02-16 23:42:04
 581    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2010-02-18 00:37:08
 582    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2010-02-21 22:05:11
 583    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2010-02-24 22:52:50
 584    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2010-02-24 22:57:42
 585    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2010-02-24 23:04:00
 586    torga, Computer  Победа  7 : 6  40    2010-02-24 23:10:01
 587    torga, Computer  Победа  7 : 6  40    2010-02-24 23:15:48
 588    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2010-03-01 23:04:32
 589    torga, Computer  Победа  7 : 3  40    2010-03-01 23:09:28
 590    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-03-04 16:55:44
 591    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2010-03-04 16:59:47
 592    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-03-04 17:03:54
 593    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-01-26 14:00:18
 594    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-03-09 16:08:32
 595    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-01-26 11:10:08
 596    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-03-10 23:58:07
 597    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2010-03-11 23:02:31
 598    torga, Computer  Победа  7 : 4  40    2010-03-12 18:28:59
 599    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2010-03-12 19:19:57
 600    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2010-03-12 19:25:24