Резултати от игрите

Потребителско име: MANOLKA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 551    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-17 14:11:49
 552    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-17 22:31:57
 553    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-19 18:14:00
 554    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-20 18:38:18
 555    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-20 21:53:54
 556    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-21 00:02:13
 557    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-21 17:13:52
 558    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-21 21:27:42
 559    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-22 10:12:34
 560    MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-11-22 22:46:59
 561    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-23 15:56:21
 562    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-23 18:04:02
 563    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-23 20:11:03
 564    MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-11-23 22:17:19
 565    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-24 17:54:36
 566    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-11-24 21:39:08
 567    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-25 10:57:25
 568    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-25 18:10:09
 569    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-25 20:38:09
 570    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-25 23:04:33
 571    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-26 14:43:23
 572    MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-11-26 15:28:05
 573    MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-11-26 21:30:57
 574    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-26 21:39:10
 575    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-27 14:04:50
 576    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-27 20:25:24
 577    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-27 21:58:30
 578    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-28 14:24:04
 579    MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-11-28 21:41:42
 580    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-29 17:40:42
 581    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-30 20:31:45
 582    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-30 21:14:34
 583    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-01 18:35:08
 584    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-02 21:11:33
 585    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-03 17:10:45
 586    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-03 22:37:29
 587    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-06 22:33:15
 588    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-07 21:39:14
 589    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-07 22:42:46
 590    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-08 21:20:31
 591    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-09 13:11:43
 592    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-09 16:42:46
 593    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-09 21:28:31
 594    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-11 18:25:48
 595    MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-12-13 20:54:13
 596    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-14 15:32:08
 597    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-14 22:33:58
 598    MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-12-15 11:06:43
 599    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-15 20:43:28
 600    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-16 22:20:15