Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 551  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-07-05 10:00:37
 552  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-07-06 08:16:39
 553  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-07-06 11:57:50
 554  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-07-11 12:38:02
 555  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-07-13 18:19:57
 556  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-07-19 12:24:28
 557  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-07-20 14:05:52
 558  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-07-21 08:43:02
 559  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-07-21 17:29:24
 560  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-08-03 11:42:33
 561  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-08-11 12:06:39
 562  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-08-31 14:56:29
 563  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-09-02 13:59:34
 564  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-09-02 14:18:49
 565  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-09-03 12:32:15
 566  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-09-03 12:44:54
 567  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-09-06 10:13:41
 568  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-09-08 11:37:27
 569  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-09-19 08:31:21
 570  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-09-24 12:25:18
 571  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-09-28 13:50:18
 572  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-11-21 10:59:25
 573  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-11-22 13:41:01
 574  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-11-22 15:51:43
 575  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-01-02 16:47:41
 576  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2022-01-03 11:48:11
 577  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 1  35    2022-01-19 11:54:59
 578  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-01-21 11:35:54
 579  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2022-01-28 12:32:42
 580  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2022-01-30 08:02:28
 581  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-01-31 17:01:48
 582  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2022-02-05 16:08:23
 583  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-02-09 12:33:17
 584  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-02-14 17:10:26
 585  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2022-02-15 10:01:11
 586  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-02-18 09:19:07
 587  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-03-03 08:33:23
 588  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-03-06 08:18:30
 589  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 1  35    2022-03-21 13:40:50
 590  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2022-04-09 16:52:50
 591  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2022-04-15 12:57:09
 592  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-04-17 15:00:22
 593  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2022-04-18 09:10:04
 594  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2022-05-03 11:14:26
 595  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2022-05-09 11:22:12
 596  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-05-10 11:31:45
 597  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2022-05-13 15:05:00
 598  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2022-05-16 13:27:10
 599  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 0  35    2022-05-26 11:57:50
 600  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2022-05-26 12:09:32