Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 601    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2016-09-25 18:35:11
 602    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2016-09-10 01:18:43
 603    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2016-09-10 01:14:05
 604    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2016-09-10 01:09:31
 605    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2016-09-10 01:04:59
 606    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2016-09-09 20:31:03
 607    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2016-09-09 20:25:33
 608    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2016-09-09 20:18:38
 609    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2016-09-09 00:36:50
 610    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2016-09-09 00:31:51
 611    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2016-09-09 00:27:08
 612    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2016-09-09 00:22:01
 613    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2016-09-08 00:31:09
 614    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2016-09-08 00:26:31
 615    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2016-09-08 00:22:02
 616    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2016-09-05 01:29:22
 617    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2016-09-05 01:23:57
 618    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2016-09-03 01:22:41
 619    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2016-09-03 01:17:11
 620    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2016-09-03 01:12:29
 621    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2016-09-02 01:21:18
 622    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2016-09-02 01:14:37
 623    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2016-09-02 01:10:34
 624    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2016-09-01 20:24:38
 625    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2016-09-01 20:17:35
 626    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2016-09-01 20:12:36
 627    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2016-09-01 20:07:30
 628    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2016-09-01 20:02:21
 629    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2016-09-01 19:43:04
 630    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2016-09-01 19:36:30
 631    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2016-08-29 20:56:59
 632    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2016-08-29 20:49:27
 633    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2016-08-29 01:31:45
 634    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2016-08-29 01:25:01
 635    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2016-08-29 01:08:07
 636    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2016-08-29 01:02:22
 637    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2016-08-26 13:28:16
 638    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2016-08-26 13:18:00
 639    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2016-08-26 13:12:46
 640    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2016-08-25 21:10:49
 641    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2016-08-15 16:11:18
 642    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2016-08-15 16:06:19
 643    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2016-08-15 16:01:59
 644    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2016-08-15 15:56:59
 645    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2016-08-15 15:49:45
 646    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2016-07-07 19:42:52
 647    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2016-07-07 19:37:41
 648    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2016-07-07 19:31:58
 649    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2016-07-07 01:56:51
 650    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2016-07-07 01:51:46