Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 601  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-09-24 12:25:18
 602  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-09-25 15:15:35
 603  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-26 14:44:53
 604  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-09-28 13:50:18
 605  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-29 09:54:18
 606  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-09-30 14:52:21
 607  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-10-05 14:27:12
 608  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-10-07 13:35:42
 609  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-11-20 16:52:22
 610  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-11-20 17:22:12
 611  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-11-21 10:52:17
 612  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-11-21 10:59:25
 613  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-11-22 13:41:01
 614  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-11-22 15:51:43
 615  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-11-23 09:27:45
 616  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-11-23 14:49:25
 617  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-11-24 11:52:16
 618  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-11-27 15:22:42
 619  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-11-30 13:34:37
 620  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-12-07 09:53:02
 621  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-12-08 17:15:07
 622  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-12-13 11:48:17
 623  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-12-22 11:22:21
 624  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-01-02 16:47:41
 625  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2022-01-03 11:48:11
 626  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-01-11 10:14:42
 627  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 1  35    2022-01-19 11:54:59
 628  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-01-21 11:35:54
 629  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-01-22 10:16:38
 630  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-01-22 11:51:27
 631  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-01-22 15:32:00
 632  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-01-25 09:11:33
 633  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2022-01-28 12:32:42
 634  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2022-01-30 08:02:28
 635  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-01-31 17:01:48
 636  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-02-01 09:33:18
 637  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2022-02-01 11:56:34
 638  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-02-02 15:19:26
 639  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2022-02-05 16:08:23
 640  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-02-09 12:33:17
 641  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-02-09 12:41:51
 642  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-02-11 10:11:32
 643  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-02-14 17:10:26
 644  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2022-02-15 10:01:11
 645  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-02-18 09:19:07
 646  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2022-02-21 09:58:41
 647  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-03-01 20:01:12
 648  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-03-03 08:33:23
 649  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-03-03 12:04:03
 650  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-03-06 08:18:30