Резултати от игрите

Потребителско име: torga, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 601    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2010-03-12 19:32:19
 602    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2010-03-12 19:38:03
 603    torga, Computer  Победа  7 : 4  40    2010-03-12 19:46:13
 604    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-03-13 20:15:17
 605    torga, Computer  Победа  7 : 3  40    2010-03-13 20:20:37
 606    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2010-03-13 20:26:20
 607    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2010-03-14 10:13:03
 608    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2010-03-14 10:18:05
 609    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-03-14 10:24:38
 610    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2010-03-14 10:30:48
 611    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2010-03-14 10:37:29
 612    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2010-03-15 22:39:41
 613    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2012-01-26 00:32:13
 614    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2010-03-22 19:34:08
 615    torga, Computer  Победа  7 : 6  40    2012-01-26 00:27:51
 616    torga, Computer  Победа  7 : 2  40    2012-01-26 00:21:45
 617    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-01-26 00:16:31
 618    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2010-03-24 22:58:26
 619    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-03-24 23:03:35
 620    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2010-03-24 23:06:58
 621    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-03-25 20:04:51
 622    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-03-25 20:08:23
 623    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2010-03-25 20:13:09
 624    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-03-26 23:12:50
 625    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2010-03-26 23:18:36
 626    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2010-03-26 23:23:02
 627    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2010-03-27 22:16:20
 628    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2010-03-27 22:23:23
 629    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2010-03-28 23:26:59
 630    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-01-25 23:01:08
 631    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2010-03-30 15:51:43
 632    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2010-03-30 15:56:03
 633    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2010-03-30 16:00:17
 634    torga, Computer  Победа  7 : 4  40    2010-04-01 13:29:46
 635    torga, Computer  Победа  7 : 6  40    2010-04-06 14:13:20
 636    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2010-04-06 23:31:40
 637    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2010-04-06 23:35:04
 638    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2010-04-06 23:39:54
 639    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2010-04-06 23:46:01
 640    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2010-04-06 23:51:27
 641    torga, Computer  Победа  7 : 3  40    2010-04-06 23:56:12
 642    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2010-04-07 01:23:11
 643    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2010-04-07 01:28:55
 644    torga, Computer  Победа  7 : 4  40    2010-04-07 22:29:35
 645    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2010-04-07 22:34:07
 646    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2010-04-07 22:39:40
 647    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2010-04-08 23:48:03
 648    torga, Computer  Победа  7 : 5  40    2010-04-08 23:54:50
 649    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2010-04-12 23:55:32
 650    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2010-04-14 23:50:59