Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 601  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2022-06-04 14:06:21
 602  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-06-05 09:16:38
 603    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 20:31:27
 604    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2012-04-07 20:44:40
 605    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 20:54:30
 606    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 21:07:28
 607    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 21:23:07
 608    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-04-07 21:35:20
 609    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-04-07 22:54:31
 610    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 23:07:11
 611    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-12 22:24:03
 612    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-14 10:30:53
 613    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2012-04-14 12:01:33
 614    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-04-14 12:10:14
 615    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2012-04-14 14:25:00
 616    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2016-09-20 18:38:26
 617    Ateop, Computer  Победа  7 : 0  40    2016-09-25 16:54:16
 618    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2016-09-28 17:15:55
 619    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2016-10-04 17:24:09
 620    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2016-10-10 20:33:04
 621    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2017-03-01 12:27:53
 622    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2017-10-06 09:14:07
 623    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2017-10-10 02:34:17
 624    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-02-14 18:57:56
 625    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-02-16 13:23:50
 626    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-10 08:53:37
 627    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-13 12:20:37
 628    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-16 12:50:37
 629    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-21 09:25:50
 630    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-03-22 09:38:34
 631    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-22 11:31:29
 632    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-03-23 12:20:34
 633    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-23 12:29:43
 634    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-03-23 17:37:50
 635    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-26 11:38:28
 636    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-26 16:21:59
 637    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-27 16:04:34
 638    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-28 09:18:23
 639    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-03 07:26:30
 640    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-03 15:14:22
 641    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-10 12:17:54
 642    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-04-10 16:44:06
 643    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-11 15:34:54
 644    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-04-13 08:43:42
 645    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-04-13 12:12:55
 646    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-13 12:37:11
 647    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-16 10:47:16
 648    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-04-17 11:21:09
 649    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-04-17 11:40:54
 650    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-04-17 17:24:16