Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 651  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 6  0    2021-04-11 17:05:49
 652  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-04-13 10:55:52
 653  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 10  0    2021-04-13 15:21:14
 654  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 4  0    2021-04-16 11:09:01
 655  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-04-17 17:16:15
 656  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 5  0    2021-04-20 07:14:34
 657  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 5  0    2021-04-22 17:18:04
 658  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-04-23 13:21:00
 659  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-04-24 12:57:41
 660  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 9  0    2021-04-25 11:09:08
 661  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 6  0    2021-04-28 10:28:22
 662  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 12  0    2021-04-30 11:55:39
 663  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-05-01 10:31:45
 664  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 1  0    2021-05-03 17:34:45
 665  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  13 : 4  0    2021-05-05 14:29:39
 666  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 10  0    2021-05-07 13:01:26
 667  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 4  0    2021-05-09 11:50:09
 668  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 2  0    2021-05-11 14:35:03
 669  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 4  0    2021-05-12 17:25:49
 670  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 6  0    2021-05-14 17:10:15
 671  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 6  0    2021-05-18 09:08:28
 672  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 10  0    2021-05-18 14:12:56
 673  Ateop, Computer  Ateop, ema_1971  Победа  12 : 6  0    2021-05-22 11:52:15
 674  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 4  0    2021-05-24 18:01:20
 675  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 2  0    2021-05-25 19:23:24
 676  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 3  0    2021-05-28 15:39:30
 677  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 8  0    2021-05-29 12:04:41
 678  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-05-31 15:21:57
 679  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 7  0    2021-06-01 17:16:35
 680  Ateop, Computer  Ateop, slavchevvv  Победа  11 : 3  20    2021-06-02 15:23:32
 681  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 0  20    2021-06-04 15:12:30
 682  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-06-06 15:15:19
 683  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-06-07 12:48:47
 684  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-06-09 07:07:58
 685  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-06-11 15:25:10
 686  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-06-17 07:06:37
 687  Ateop, Computer  Ateop, slavchevvv  Загуба  10 : 11  0    2021-06-28 15:16:08
 688  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-06-28 15:33:40
 689  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-06-29 10:33:25
 690  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-06-30 08:56:35
 691  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-06-30 11:55:03
 692  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-07-01 13:47:21
 693  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-07-01 15:07:22
 694  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-07-02 15:20:25
 695  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-07-05 09:35:00
 696  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-07-05 11:27:01
 697  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-07-06 11:22:23
 698  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-07-06 15:33:44
 699  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 0  20    2021-07-07 15:06:34
 700  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-07-08 09:47:44