Резултати от игрите

Потребителско име: Sladyk, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 651    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  90 : 170  0    2020-09-07 05:16:47
 652    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-07 05:36:58
 653    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-08 04:33:39
 654    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  160 : 50  0    2020-09-08 04:38:29
 655    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-08 04:52:45
 656    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  1540 : 0  0    2020-09-08 05:35:46
 657    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 50  0    2020-09-09 02:44:47
 658    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  50 : 0  0    2020-09-09 05:01:00
 659    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  100 : 0  0    2020-09-09 05:23:16
 660    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 50  0    2020-09-09 05:26:26
 661    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  160 : 0  0    2020-09-09 05:32:52
 662    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  150 : 200  0    2020-09-09 05:48:23
 663    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  130 : 0  0    2020-09-09 05:54:02
 664    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-10 03:31:22
 665    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 110  0    2020-09-10 03:44:41
 666    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-10 03:52:10
 667    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-10 03:54:33
 668    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-10 04:20:18
 669    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-10 04:50:19
 670    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  150 : 170  0    2020-09-10 05:20:41
 671    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-10 05:32:21
 672    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  180 : 0  0    2020-09-10 05:44:05
 673    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  100 : 90  0    2020-09-11 04:44:18
 674    delmoseood, ris-> sladyk, Computer (Break)  Загуба  250 : 210  0    2020-09-11 05:07:41
 675    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  200 : 0  0    2020-09-12 03:11:05
 676    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 50  0    2020-09-12 03:18:01
 677    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  130 : 0  0    2020-09-12 04:27:42
 678    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-12 04:37:42
 679    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 180  0    2020-09-12 05:12:51
 680    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-12 05:21:55
 681    sladyk, Computer-> mastar, Computer (Break)  Загуба  100 : 0  0    2020-09-14 04:21:37
 682    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-14 05:26:14
 683    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-14 05:29:10
 684    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-14 05:54:31
 685    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-14 06:04:11
 686    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 60  0    2020-09-15 05:07:51
 687    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 50  0    2020-09-15 05:20:17
 688    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-15 05:25:38
 689    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  410 : 0  0    2020-09-15 05:45:43
 690    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  100 : 0  0    2020-09-15 05:59:47
 691    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  50 : 0  0    2020-09-16 03:53:25
 692    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  230 : 0  0    2020-09-16 03:59:52
 693    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  160 : 0  0    2020-09-16 04:28:39
 694    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 190  0    2020-09-16 04:37:38
 695    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 170  0    2020-09-16 05:11:30
 696    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 120  0    2020-09-16 05:18:12
 697    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  100 : 0  0    2020-09-16 05:44:57
 698    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-16 05:51:47
 699    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  220 : 90  0    2020-09-17 03:25:17
 700    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 60  0    2020-09-17 03:44:08