Резултати от игрите

Потребителско име: max_5, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 651  mig55, Computer-> max_5, sgrozdev  mig55, Computer-> max_5, sgrozdev  Победа  39 : 0  108    2022-03-18 18:13:34
 652  max_5, Computer-> Computer, Computer  max_5, Computer-> FGuser0252, Computer  Победа  39 : 0  40    2022-03-27 18:10:02
 653  never, Computer-> max_5, Computer  never, Computer-> max_5, Computer  Победа  39 : 0  91    2022-04-05 17:14:16
 654  never, Computer-> Computer, max_5  never, Computer-> Computer, max_5  Победа  39 : 0  92    2022-05-21 19:29:47
 655  never, Computer-> max_5, Computer  never, Computer-> max_5, Computer  Победа  39 : 0  92    2022-07-25 17:46:02
 656  never, Computer-> max_5, Azimut7  never, Computer-> max_5, Azimut7  Победа  39 : 0  92    2022-07-26 19:19:51
 657    max_5, BUMBUM-> pgs123, Dancho777  Победа  38 : 0  133    2018-06-04 22:57:02
 658    max_5, FGuser0003-> FGuser0259, pgs123  Победа  38 : 0  100    2018-08-14 18:37:49
 659    max_5, Computer-> Computer, Computer  Победа  38 : 0  90    2018-09-13 18:43:12
 660    max_5, Computer-> never, Computer  Победа  38 : 0  130    2018-09-29 13:09:50
 661    FGuser0266, max_5-> gorskiq, Computer  Победа  38 : 0  90    2018-10-21 18:49:01
 662    never, Computer-> max_5, Computer  Победа  38 : 0  129    2018-11-17 12:11:59
 663    never, sgrozdev-> max_5, stoan-d  Победа  38 : 0  161    2018-11-25 11:53:09
 664    max_5, sgrozdev-> monika26, never  Победа  38 : 0  165    2018-12-08 13:04:59
 665    max_5, Computer-> sgrozdev, Computer  Победа  38 : 0  122    2018-12-18 16:46:16
 666  mayora, stoan-d-> max_5, Fgusr4321  mayora, stoan-d-> max_5, Fgusr4321  Победа  38 : 0  145    2022-02-28 18:26:43
 667  mitko_leo, Fgusr4321-> max_5, Neron  mitko_leo, Fgusr4321-> max_5, Neron  Победа  38 : 0  135    2022-04-28 18:58:48
 668  max_5, Computer-> Computer, Computer  max_5, Computer-> Computer, Computer  Победа  38 : 0  40    2022-05-16 18:28:01
 669  dancho_v_p, FGuser0085-> max_5, never  dancho_v_p, FGuser0085-> max_5, never  Победа  38 : 0  131    2022-05-20 18:40:30
 670    max_5, Ambyr-> Computer, Computer  Победа  37 : 0  90    2018-04-04 18:39:07
 671    Pejc, Serafimski-> max_5, FGuser0300  Победа  37 : 0  161    2018-06-02 11:03:29
 672    max_5, Computer-> Computer, Computer  Победа  37 : 0  90    2018-06-05 21:39:33
 673    dimitar48, Computer-> max_5, Computer  Победа  37 : 0  126    2018-07-16 19:31:06
 674    max_5, Computer-> Computer, Computer  Победа  37 : 0  90    2018-10-18 13:15:02
 675    max_5, Computer-> Computer, Computer  Победа  37 : 0  90    2018-10-20 10:34:12
 676    max_5, Computer-> milen005, sgrozdev  Победа  37 : 0  138    2018-11-09 17:23:45
 677    max_5, Computer-> Computer, Computer  Победа  37 : 0  90    2018-12-05 18:17:23
 678    max_5, mario747-> patev13, mitko_leo  Победа  37 : 0  134    2018-12-09 19:28:32
 679    max_5, bat-toli-> FGuser0070, ilia6500  Победа  37 : 0  106    2018-12-15 14:58:21
 680    max_5, mario747-> mayora, gk2000  Победа  37 : 0  140    2018-12-21 16:32:19
 681    max_5, sgrozdev-> never, vencikos  Победа  37 : 0  156    2018-12-22 14:37:17
 682    max_5, mayora-> sgrozdev, mag65  Победа  37 : 0  162    2019-01-10 18:47:38
 683  max_5, Computer-> Computer, Computer  max_5, Computer-> Computer, Computer  Победа  37 : 0  40    2021-04-23 17:36:29
 684  max_5, Computer-> Computer, Computer  max_5, Computer-> Computer, Computer  Победа  37 : 0  40    2021-04-23 17:47:14
 685  bobokob, TEOSbg-> max_5, FGuser0112  bobokob, dimitar48-> max_5, FGuser0112  Победа  37 : 0  123    2021-04-25 20:07:04
 686  mitko_leo, max_5-> Fgusr4321, Computer  mitko_leo, max_5-> Fgusr4321, FGuser0221  Победа  37 : 0  80    2021-04-27 18:50:55
 687  never, Neron-> mitko7654, max_5  never, Neron-> Plamen98, max_5  Победа  37 : 0  129    2021-10-13 17:49:55
 688  Valq888, onia-> max_5, noti_pp  max_5, noti_pp-> onia, Computer  Победа  37 : 0  113    2022-02-28 18:55:44
 689  max_5, Computer-> Computer, Computer  max_5, Computer-> Computer, Computer  Победа  37 : 0  40    2022-03-11 18:12:06
 690  never, Computer-> onia, max_5  onia, max_5-> Computer, Computer  Победа  37 : 0  92    2022-03-13 19:08:38
 691  max_5, Computer-> FGuser0205, Computer  max_5, samvkashta-> FGuser0205, IGN3  Победа  37 : 0  82    2022-04-03 16:23:48
 692  never, Computer-> Ambyr, max_5  never, Computer-> Ambyr, max_5  Победа  37 : 0  92    2022-05-21 20:01:08
 693  nedko12, Computer-> max_5, Computer  nedko12, jio-> max_5, Ambyr  Победа  37 : 0  81    2022-05-24 19:30:56
 694    stoan-d, Computer-> max_5, Computer  Победа  36 : 0  138    2018-05-07 13:22:18
 695    Valq888, Computer-> max_5, pgs123  Победа  36 : 0  126    2018-05-13 22:05:31
 696    Valq888, jio-> max_5, dobrushan  Победа  36 : 0  173    2018-07-29 22:06:42
 697    mig55, Computer-> max_5, mayora  Победа  36 : 0  135    2018-08-03 17:30:58
 698    max_5, Computer-> Computer, Computer  Победа  36 : 0  90    2018-10-06 14:40:26
 699    max_5, Computer-> Computer, Computer  Победа  36 : 0  90    2018-12-09 17:03:51
 700    max_5, Computer-> Computer, Computer  Победа  36 : 0  90    2018-12-09 17:28:28