Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 701  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-07-11 08:26:59
 702  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-07-11 09:39:33
 703  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 11  0    2021-07-12 17:44:47
 704  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-07-13 17:06:56
 705  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  13 : 6  20    2021-07-13 17:49:31
 706  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  9 : 13  0    2021-07-14 17:28:07
 707  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-07-15 09:31:30
 708  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-07-17 08:23:39
 709  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-07-17 10:23:58
 710  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-07-17 10:29:11
 711  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-07-17 10:35:38
 712  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-07-18 15:12:08
 713  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-07-19 08:36:33
 714  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  13 : 9  20    2021-07-19 15:13:17
 715  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-07-20 14:12:17
 716  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-07-20 15:28:46
 717  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  13 : 4  20    2021-07-21 08:10:19
 718  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-07-21 10:50:36
 719  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 10  20    2021-07-21 17:20:56
 720  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 0  20    2021-07-22 07:47:28
 721  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 4  20    2021-07-22 12:11:49
 722  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-07-22 13:35:26
 723  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-07-24 13:29:57
 724  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-07-25 15:38:31
 725  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 3  20    2021-07-26 16:04:09
 726  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 0  20    2021-07-29 14:41:04
 727  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-07-29 14:53:43
 728  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-07-30 08:04:48
 729  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  8 : 13  0    2021-07-30 13:05:57
 730  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 1  20    2021-07-30 13:59:38
 731  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-07-30 16:18:39
 732  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-07-31 08:57:36
 733  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-07-31 18:38:20
 734  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-08-01 12:33:28
 735  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-08-02 09:09:26
 736  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 2  20    2021-08-03 08:12:08
 737  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 10  20    2021-08-03 15:27:04
 738  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-08-04 14:08:06
 739  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-08-05 09:51:00
 740  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 12  0    2021-08-05 13:25:38
 741  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-08-05 16:15:31
 742  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 10  20    2021-08-06 14:08:39
 743  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-08-06 15:44:52
 744  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-08-07 16:54:23
 745  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-08-08 09:56:43
 746  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 11  0    2021-08-08 14:54:05
 747  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-08-09 08:31:26
 748  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 4  20    2021-08-09 17:32:12
 749  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-08-10 11:20:46
 750  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-08-10 15:19:40