Резултати от игрите

Потребителско име: MANOLKA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 701  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-26 22:14:18
 702  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-01-27 20:08:03
 703  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-27 20:11:42
 704  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-01-27 20:16:11
 705  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-28 14:01:20
 706  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-28 18:17:27
 707  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-29 11:42:17
 708  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-29 13:10:53
 709  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-29 17:40:51
 710  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-29 19:54:10
 711  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-29 22:28:09
 712  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-30 11:10:15
 713  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-30 20:40:57
 714  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 08:37:00
 715  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-01-31 15:00:17
 716  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-31 18:58:40
 717  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-01-31 21:05:48
 718  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  2 : 0  40    2021-02-01 14:31:18
 719  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-01 19:48:11
 720  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-01 21:26:52
 721  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-01 21:28:54
 722  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-02 18:05:54
 723  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-02 21:18:23
 724  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-02 21:37:13
 725  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-03 17:46:20
 726  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-03 18:34:45
 727  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-03 21:05:31
 728  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-03 21:10:26
 729  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-03 22:40:48
 730  MaNolKa, Computer  MaNolKa, batekoce6  Победа  1 : 0  30    2021-02-04 13:21:01
 731  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-04 20:23:13
 732  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-04 21:31:02
 733  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-04 21:40:05
 734  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-05 21:25:16
 735  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-05 21:29:49
 736  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-06 11:05:15
 737  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-06 19:47:37
 738  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-07 14:15:34
 739  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-07 18:54:29
 740  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-08 12:48:02
 741  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-08 21:11:33
 742  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-09 20:43:54
 743  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-09 20:49:12
 744  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-09 22:20:24
 745  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-10 21:32:12
 746  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-11 14:06:45
 747  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-11 20:59:11
 748  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-11 21:03:56
 749  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-12 14:35:37
 750  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  2 : 0  40    2021-02-12 18:05:00