Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 751  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-08-07 16:54:23
 752  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-08-08 09:56:43
 753  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 11  0    2021-08-08 14:54:05
 754  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-08-09 08:31:26
 755  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 4  20    2021-08-09 17:32:12
 756  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-08-10 11:20:46
 757  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-08-10 15:19:40
 758  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-08-11 11:33:57
 759  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 0  20    2021-08-12 08:04:17
 760  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-08-12 11:53:19
 761  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-08-13 07:14:09
 762  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  13 : 4  20    2021-08-13 11:32:31
 763  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-08-14 11:48:02
 764  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  9 : 12  0    2021-08-15 08:42:02
 765  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 0  20    2021-08-15 10:07:19
 766  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  13 : 3  20    2021-08-15 17:11:58
 767  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-08-16 08:36:08
 768  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  13 : 7  20    2021-08-16 11:28:39
 769  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-08-17 08:42:31
 770  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-08-17 10:14:05
 771  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  13 : 3  20    2021-08-18 10:19:17
 772  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  13 : 10  20    2021-08-18 21:11:42
 773  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-08-19 14:40:07
 774  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  10 : 12  0    2021-08-19 15:10:44
 775  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-08-19 15:48:53
 776  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-08-19 16:58:23
 777  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-08-20 08:25:27
 778  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-08-20 13:34:54
 779  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-08-20 13:44:19
 780  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-08-20 16:09:37
 781  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-08-20 16:40:57
 782  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-08-20 16:49:21
 783  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-08-20 16:55:14
 784  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  7 : 13  0    2021-08-21 08:24:28
 785  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-08-21 11:46:24
 786  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-08-21 15:38:30
 787  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-08-22 08:20:25
 788  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-08-23 10:10:01
 789  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-08-23 14:36:56
 790  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-08-23 17:00:29
 791  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-08-24 08:27:14
 792  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  13 : 4  20    2021-08-24 11:01:06
 793  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-08-24 17:05:57
 794  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 4  20    2021-08-25 13:01:53
 795  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-08-25 14:39:48
 796  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-08-26 08:30:12
 797  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-08-26 14:38:05
 798  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-08-26 19:20:07
 799  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-08-27 08:23:47
 800  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-08-28 08:50:00