Резултати от игрите

Потребителско име: MANOLKA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 751  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-12 18:09:58
 752  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-12 18:15:19
 753  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 2  -10    2021-02-13 20:01:05
 754  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-13 20:04:03
 755  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-13 20:07:56
 756  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-14 21:16:26
 757  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-14 21:20:14
 758  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-15 18:21:51
 759  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-15 21:53:40
 760  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-16 21:00:56
 761  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-16 21:04:03
 762  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-17 12:40:04
 763  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-17 12:43:21
 764  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-17 12:48:03
 765  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-18 22:14:29
 766  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-20 19:47:27
 767  MaNolKa, Computer  MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 2  -10    2021-02-20 19:52:21
 768  ManolkA, Computer  ManolkA, mimik  Загуба  0 : 1  0    2021-02-21 20:22:23
 769  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-22 10:05:48
 770  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-22 10:09:00
 771  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-23 18:57:48
 772  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-24 14:27:02
 773  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-24 23:00:57
 774  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-24 23:04:43
 775  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-25 16:24:35
 776  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Победа  2 : 0  40    2021-02-25 23:59:49
 777  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Загуба  0 : 2  -10    2021-02-26 22:02:29
 778  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-27 14:55:54
 779  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-27 15:01:23
 780  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-27 21:10:15
 781  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-28 19:46:11
 782  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-01 21:26:44
 783  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-02 21:18:14
 784  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Загуба  0 : 2  -10    2021-03-02 21:22:36
 785  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-03 22:50:45
 786  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  0    2021-03-04 21:04:38
 787  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-06 17:03:59
 788  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-06 17:10:16
 789  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-08 20:46:31
 790  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-14 16:50:32
 791  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-16 20:45:11
 792  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-18 21:19:58
 793  ManolkA, Computer  ManolkA, niksan_64  Победа  1 : 0  30    2021-03-26 20:37:21
 794  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-28 21:24:55
 795  ManolkA, Computer  ManolkA, daaff  Победа  1 : 0  30    2021-03-29 20:09:04
 796  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-30 22:37:26
 797  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-31 21:25:28
 798  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-04-02 18:03:06
 799  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-02 18:06:35
 800  ManolkA, Computer  ManolkA, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-04-04 11:58:51