Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 801  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-08-28 16:46:11
 802  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-08-29 09:07:49
 803  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-08-29 15:14:50
 804  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 11  0    2021-08-29 16:39:04
 805  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  13 : 7  20    2021-08-29 17:26:51
 806  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-08-30 08:32:29
 807  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-08-30 10:19:10
 808  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-08-30 14:16:14
 809  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-08-31 08:22:19
 810  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-08-31 09:32:49
 811  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-08-31 13:42:32
 812  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-09-01 12:30:31
 813  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 0  20    2021-09-01 14:53:27
 814  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-09-01 16:59:57
 815  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-09-03 09:59:37
 816  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-09-03 13:38:29
 817  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-09-06 10:05:15
 818  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-09-06 16:57:31
 819  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-09-07 09:28:25
 820  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-09-07 09:59:58
 821  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-09-07 11:19:26
 822  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  13 : 8  20    2021-09-07 11:44:05
 823  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-09-07 12:30:09
 824  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 0  20    2021-09-07 13:21:17
 825  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 12  0    2021-09-08 08:10:40
 826  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-09-08 09:44:07
 827  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-09-08 10:07:17
 828  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-09-08 16:55:19
 829  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-09-09 08:14:00
 830  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 11  0    2021-09-09 13:44:54
 831  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-09-09 13:51:18
 832  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 11  0    2021-09-15 07:14:22
 833  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-09-15 10:04:26
 834  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-09-15 16:31:34
 835  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-09-16 11:54:52
 836  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-09-16 14:19:44
 837  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  12 : 4  20    2021-09-17 08:57:22
 838  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-09-19 10:52:55
 839  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-09-20 07:10:13
 840  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-09-20 16:58:08
 841  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-09-21 07:11:26
 842  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  8 : 12  0    2021-09-21 11:04:55
 843  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 0  -20    2021-09-23 09:53:27
 844  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-09-23 14:03:08
 845  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-09-24 12:03:36
 846  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 11  0    2021-09-24 15:09:49
 847  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-09-24 16:57:58
 848  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  13 : 8  20    2021-09-26 14:35:29
 849  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  13 : 9  20    2021-09-27 11:42:22
 850  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-09-30 10:16:18