Резултати от игрите

Потребителско име: -OPIUM-, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-08-15 14:11:23
 2  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-08-15 14:07:40
 3  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-08-15 14:04:17
 4  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-08-15 14:02:12
 5  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2022-08-12 14:10:37
 6  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-08-12 14:07:56
 7  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-08-11 14:18:41
 8  -opium-, HHGGII  -opium-, HHGGII  Загуба  0 : 1  0    2022-08-11 13:28:49
 9  -opium-, Computer  -opium-, HHGGII  Победа  2 : 0  35    2022-08-11 13:25:49
 10  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-08-10 15:23:19
 11  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2022-08-09 19:09:12
 12  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-08-08 13:20:07
 13  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-08-08 13:18:04
 14  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-08-08 13:14:19
 15  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-08-08 13:11:38
 16  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-08-02 14:58:33
 17  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-08-02 14:54:41
 18  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 2  -5    2022-08-02 14:51:34
 19  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-08-02 14:45:59
 20  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-08-02 11:24:52
 21  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-08-02 11:12:47
 22  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-29 11:25:25
 23  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-28 15:31:55
 24  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-28 14:14:15
 25  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-07-28 14:10:35
 26  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-07-28 14:07:59
 27  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 2  -5    2022-07-27 14:58:49
 28  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Победа  1 : 0  59    2022-07-27 14:54:31
 29  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-07-27 14:44:42
 30  -opium-, Computer  -opium-, --idiota-  Победа  2 : 0  35    2022-07-27 14:40:37
 31  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-27 14:33:37
 32  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-07-27 14:31:09
 33  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-07-27 14:17:50
 34  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-07-27 14:15:20
 35  --idiota-, -opium-  --idiota-, -opium- (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-07-26 13:23:41
 36  --idiota-, -opium-  --idiota-, -opium-  Победа  2 : 0  64    2022-07-26 13:18:58
 37  --idiota-, -opium-  --idiota-, -opium-  Загуба  0 : 2  -5    2022-07-26 13:13:18
 38  --idiota-, -opium-  --idiota-, -opium-  Загуба  0 : 1  0    2022-07-26 13:09:44
 39  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-26 10:54:15
 40  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-26 10:51:07
 41  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-26 10:18:50
 42  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Победа  1 : 0  59    2022-07-22 15:28:35
 43  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Победа  1 : 0  59    2022-07-22 15:23:54
 44  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Победа  1 : 0  59    2022-07-22 15:19:19
 45  -opium-, Computer  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-07-22 15:14:02
 46  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-22 15:09:41
 47  LWP, -opium-  LWP, -opium-  Загуба  0 : 1  0    2022-07-21 13:14:11
 48  LWP, -opium-  LWP, -opium-  Загуба  0 : 1  0    2022-07-21 13:08:51
 49  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-21 11:35:11
 50  -opium-, Computer  -opium-, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-07-21 11:26:55