Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-28 13:20:20
 2  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-19 13:53:11
 3  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-18 14:38:08
 4  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-17 12:04:35
 5  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-16 13:04:06
 6  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-15 14:20:13
 7  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-14 13:31:23
 8  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-14 12:10:22
 9  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-13 13:31:01
 10  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-13 11:27:09
 11  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-08 13:04:58
 12  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-07 13:30:51
 13  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-06 13:41:17
 14  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-06 13:08:48
 15  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-12-26 13:50:34
 16  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-26 13:45:53
 17  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-12-24 13:34:02
 18  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-24 13:15:36
 19  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-24 13:04:34
 20  clk, Computer  clk, Ateop  Победа  2 : 0  35    2021-12-22 13:29:25
 21  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-22 13:20:02
 22  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-12-21 13:56:34
 23  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-12-21 13:52:24
 24  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-21 13:04:18
 25  clk, Computer  clk, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 0  -20    2021-12-19 13:50:00
 26  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-17 14:21:20
 27  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-17 14:10:12
 28  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-14 13:27:57
 29  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-06 11:43:36
 30  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-05 13:28:48
 31  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-01 13:30:45
 32  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-24 13:12:50
 33  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-24 13:05:26
 34  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-23 16:26:22
 35  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-22 13:17:30
 36  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-21 13:25:47
 37  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-12 09:33:11
 38  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-11 12:57:32
 39  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-09 13:35:26
 40  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-09 13:24:54
 41  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-11-06 17:59:13
 42  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-31 16:37:59
 43  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-31 15:57:13
 44  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-29 15:28:21
 45  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-27 15:54:08
 46  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-23 15:34:35
 47  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-19 16:08:19
 48  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-17 12:59:44
 49  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-13 15:26:46
 50  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-11 13:18:09