Резултати от игрите

Потребителско име: _SILENT_An, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  92 : 159 : 115  0    2022-06-07 20:46:04
 2  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  170 : 143 : 76  60    2022-05-20 17:56:28
 3  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  167 : 82 : 141  60    2022-05-20 00:51:49
 4  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  154 : 116 : 70  60    2022-05-20 00:36:59
 5  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  174 : 66 : 138  60    2022-05-18 18:42:44
 6  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  156 : 70 : 96  60    2022-05-18 18:33:17
 7  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  154 : 58 : 104  60    2022-05-18 18:24:50
 8  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  143 : 121 : 155  5    2022-05-18 18:13:11
 9  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  152 : 102 : 104  60    2022-05-18 18:01:06
 10  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  188 : 116 : 120  60    2022-05-18 17:21:30
 11  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  176 : 88 : 76  60    2022-05-18 17:09:15
 12  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  180 : 110 : 112  60    2022-04-03 08:45:47
 13  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  156 : 58 : 61  60    2022-04-03 08:36:49
 14  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  121 : 64 : 337  5    2022-04-03 08:29:52
 15  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  151 : 72 : 83  60    2022-04-03 08:07:08
 16  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  161 : 28 : 53  60    2022-04-03 07:58:39
 17  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  215 : 37 : 89  60    2022-04-03 07:53:45
 18  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  23 : 37 : 172  0    2022-04-03 07:48:04
 19  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  168 : 60 : 127  60    2022-04-03 07:42:04
 20  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  86 : 185 : 141  0    2022-04-03 07:31:05
 21  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  179 : 133 : 62  60    2022-04-03 07:19:18
 22  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  121 : 143 : 157  0    2022-04-03 07:10:43
 23  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  117 : 125 : 193  0    2022-03-27 19:18:05
 24  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  122 : 163 : 81  5    2022-03-27 10:43:10
 25  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  167 : 110 : 120  60    2022-03-27 10:28:58
 26  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  111 : 78 : 245  5    2022-03-27 10:19:45
 27  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  153 : 62 : 84  60    2022-03-27 10:07:20
 28  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  8 : 152 : 15  0    2022-03-26 16:15:33
 29  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  122 : 240 : 139  0    2022-03-26 16:13:40
 30  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  176 : 75 : 141  60    2022-03-26 11:47:59
 31  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  152 : 79 : 86  60    2022-03-26 11:41:25
 32  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  164 : 99 : 112  60    2022-01-18 10:38:08
 33  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  201 : 95 : 45  60    2022-01-18 10:27:25
 34  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  66 : 54 : 184  5    2022-01-15 15:57:26
 35  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  213 : 132 : 146  60    2022-01-15 15:53:09
 36  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  166 : 78 : 34  60    2022-01-15 15:37:33
 37  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  49 : 152 : 85  0    2022-01-15 15:31:02
 38  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  68 : 58 : 162  5    2022-01-15 13:58:26
 39  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  45 : 116 : 160  0    2022-01-15 13:49:18
 40  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  153 : 136 : 64  60    2022-01-15 12:24:04
 41  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  156 : 98 : 26  60    2022-01-15 12:13:21
 42  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 12 : 176  0    2022-01-11 22:00:50
 43  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  104 : 278 : 72  5    2022-01-11 21:59:03
 44  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  207 : 76 : 44  60    2022-01-11 21:49:35
 45  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  146 : 78 : 151  5    2022-01-11 21:42:50
 46  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  288 : 103 : 81  60    2022-01-11 21:34:00
 47  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  157 : 45 : 86  60    2022-01-11 21:25:03
 48  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  37 : 198 : 61  0    2022-01-11 21:21:11
 49  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Загуба  88 : 144 : 335  0    2022-01-11 00:31:41
 50  _SILENT_An-> Computer-> Computer  _SILENT_An-> Computer-> Computer  Победа  191 : 54 : 28  60    2022-01-10 12:34:34