Резултати от игрите

Потребителско име: Mapu, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 2 : -1 : 3  5    2022-08-12 21:20:26
 2  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : -1 : 3 : 4  105    2022-08-11 16:10:25
 3  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 4 : -1 : 6  105    2022-08-11 00:48:42
 4  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 8 : -1 : 1  10    2022-08-10 21:39:06
 5  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : -1 : 4 : 7  5    2022-08-09 14:56:51
 6  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 0 : 2  10    2022-08-05 23:56:22
 7  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 1 : 6  105    2022-08-05 21:58:20
 8  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : -1 : -1 : 0  105    2022-08-04 22:02:37
 9  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : -1 : 0 : 11  10    2022-08-04 13:13:37
 10  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : -1 : 0 : 5  10    2022-08-04 00:51:03
 11  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 3 : 0 : 8  10    2022-08-03 21:50:50
 12  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : -1 : 4 : 3  105    2022-08-02 11:42:29
 13  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 5 : 1  5    2022-08-01 18:03:32
 14  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 0 : 0 : 7  10    2022-08-01 14:29:19
 15  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 4 : -2 : 3  105    2022-08-01 02:16:48
 16  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 0 : 5 : 2  105    2022-07-31 22:16:00
 17  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 4 : 11 : 0  10    2022-07-31 17:03:55
 18  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 8 : 7 : 0  5    2022-07-31 11:54:25
 19  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 7 : 3 : 0  10    2022-07-31 01:08:32
 20  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 3 : 6 : 0  10    2022-07-30 21:54:11
 21  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : 11 : 0  5    2022-07-30 19:15:26
 22  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 0 : 2 : -1  10    2022-07-29 21:37:28
 23  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 2 : 1 : 0  105    2022-07-28 23:47:51
 24  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 1 : 5 : 4  0    2022-07-27 21:42:07
 25  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 4 : 2  0    2022-07-27 15:28:11
 26  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 2 : 0  5    2022-07-26 12:38:57
 27  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 2 : 1 : 0  105    2022-07-25 23:51:48
 28  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : -1 : -1 : 2  105    2022-07-25 21:40:32
 29  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : 0 : 0 : 1  105    2022-07-24 00:00:40
 30  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 2 : 5 : 1  0    2022-07-23 15:46:47
 31  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 2 : 2 : 0  105    2022-07-22 07:12:00
 32  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 4 : 11 : 0  10    2022-07-22 00:03:27
 33  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -1 : 3 : 2  5    2022-07-21 16:12:00
 34  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 1 : 4  0    2022-07-20 23:39:00
 35  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : -1 : 2  5    2022-07-19 23:01:00
 36  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 9 : -1 : 4  5    2022-07-17 23:48:48
 37  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 7 : 0 : 3  5    2022-07-17 01:03:55
 38  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : -1 : -1 : 7  105    2022-07-16 23:18:27
 39  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 4 : 2 : -1  5    2022-07-15 23:14:25
 40  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 2 : 0 : 0  105    2022-07-14 21:06:49
 41  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : -1 : 6 : 5  105    2022-07-14 00:00:15
 42  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 2 : 9 : -1  5    2022-07-13 16:32:49
 43  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 0 : 6 : 4  5    2022-07-12 23:57:16
 44  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1 : -1 : 1 : 0  105    2022-07-10 23:35:32
 45  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 10 : 3 : -1  5    2022-07-08 22:56:29
 46  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 0 : 5 : 1  105    2022-07-07 22:37:25
 47  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 5 : 5 : 0  5    2022-07-05 22:52:05
 48  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 1 : 5 : -1  10    2022-07-04 21:27:42
 49  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 3 : 7 : 0  10    2022-07-03 18:19:26
 50  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Mapu-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 4 : 6 : 1  0    2022-07-03 00:40:44