Резултати от игрите

Потребителско име: Botsmana, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  Botsmana-> jokorossic-> cas  Botsmana-> jokorossic-> Computer (Break)  Загуба  20 : -16 : -4  -20    2021-11-05 22:53:05
 2  jokorossic-> Botsmana-> James_Bong  jokorossic-> Botsmana-> James_Bong  Победа  9 : -7 : -2  109    2021-10-31 01:49:51
 3  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Загуба  -7 : 21 : -14  5    2021-10-31 01:20:10
 4  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Загуба  -14 : 10 : 4  0    2021-10-31 00:33:20
 5  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Загуба  -6 : 4 : 2  0    2021-10-30 23:43:24
 6  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Победа  5 : -7 : 2  113    2021-10-30 01:17:06
 7  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Загуба  -17 : 21 : -4  0    2021-10-30 00:28:27
 8  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Загуба  -11 : -3 : 14  0    2021-10-29 23:39:33
 9  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Загуба  -15 : 8 : 7  0    2021-10-29 22:52:27
 10  Botsmana-> jokorossic-> James_Bong  Botsmana-> jokorossic-> James_Bong  Загуба  -10 : 1 : 9  0    2021-10-14 23:27:47
 11  Botsmana-> jokorossic-> James_Bong  Botsmana-> jokorossic-> James_Bong  Загуба  -1 : 2 : -1  5    2021-10-14 22:35:55
 12  Botsmana-> jokorossic-> James_Bong  Botsmana-> jokorossic-> James_Bong  Победа  10 : -2 : -8  107    2021-10-14 21:43:49
 13  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Загуба  -15 : 6 : 9  0    2021-10-14 00:55:34
 14  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Загуба  -12 : 9 : 3  0    2021-10-14 00:05:26
 15  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Загуба  -6 : 10 : -4  0    2021-10-09 03:30:07
 16  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Загуба  -12 : 17 : -5  0    2021-10-09 02:39:50
 17  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Botsmana-> James_Bong-> jokorossic  Загуба  6 : -23 : 17  5    2021-10-09 01:51:46
 18  Botsmana-> jokorossic-> koko111111  Botsmana-> jokorossic-> koko111111  Загуба  -13 : 10 : 3  0    2021-04-25 23:54:51
 19  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Загуба  -14 : 26 : -12  0    2021-04-15 23:56:01
 20  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Победа  14 : -19 : 5  97    2021-04-15 23:12:29
 21  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Победа  7 : -2 : -5  101    2021-04-15 22:26:43
 22  Botsmana-> bongsy-> jokorossic  Botsmana-> bongsy-> jokorossic  Загуба  -9 : -4 : 13  0    2021-04-08 00:10:55
 23  Botsmana-> bongsy-> jokorossic  Botsmana-> bongsy-> jokorossic  Загуба  -16 : 39 : -23  5    2021-04-07 23:29:13
 24  Botsmana-> bongsy-> jokorossic  Botsmana-> bongsy-> jokorossic  Загуба  2 : -15 : 13  5    2021-04-07 22:43:50
 25  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Победа  13 : -15 : 2  95    2021-04-05 00:11:02
 26  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Загуба  -9 : -4 : 13  0    2021-04-04 23:23:40
 27  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Загуба  0 : -23 : 23  5    2021-04-04 22:36:21
 28  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Загуба  -19 : 23 : -4  0    2021-04-03 03:28:04
 29  Botsmana-> koko111111-> jokorossic  Botsmana-> koko111111-> jokorossic  Победа  5 : -2 : -3  101    2021-04-02 23:35:16
 30  Botsmana-> bongsy-> jokorossic  Botsmana-> bongsy-> jokorossic  Загуба  0 : -12 : 12  5    2021-04-02 00:55:26
 31  Botsmana-> bongsy-> jokorossic  Botsmana-> bongsy-> jokorossic  Победа  7 : 6 : -13  93    2021-04-02 00:05:07
 32  Botsmana-> koko111111-> jokorossic  Botsmana-> koko111111-> jokorossic  Загуба  -8 : 16 : -8  5    2021-04-01 00:14:41
 33  Botsmana-> Computer-> jokorossic  Botsmana-> kalitko-> jokorossic (Close Connection)  Загуба  1 : -1 : 0  0    2021-03-31 23:22:09
 34  Botsmana-> koko111111-> jokorossic  Botsmana-> koko111111-> jokorossic  Загуба  1 : 19 : -20  5    2021-03-31 23:18:26
 35  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Загуба  -24 : 25 : -1  0    2021-03-27 00:41:07
 36  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Загуба  -9 : -2 : 11  0    2021-03-26 23:52:54
 37  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Загуба  -13 : 7 : 6  0    2021-03-26 23:00:50
 38  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Botsmana-> jokorossic-> bongsy  Победа  20 : -15 : -5  80    2021-03-26 22:12:32
 39  koko111111-> jokorossic-> Botsmana  koko111111-> jokorossic-> Botsmana  Загуба  -5 : -1 : 6  0    2021-03-23 23:50:18
 40  koko111111-> Botsmana-> jokorossic  koko111111-> Botsmana-> jokorossic  Загуба  -22 : -10 : 32  0    2021-03-23 22:55:16
 41  Botsmana-> jokorossic-> koko111111  Botsmana-> jokorossic-> koko111111  Загуба  -4 : 7 : -3  0    2021-03-19 00:17:19
 42  Botsmana-> koko111111-> jokorossic  Botsmana-> koko111111-> jokorossic  Победа  9 : -6 : -3  80    2021-03-18 23:19:04
 43  jokorossic-> bongsy-> Botsmana  jokorossic-> bongsy-> Botsmana (Break)  Загуба  -6 : -4 : 10  -50    2021-03-05 22:10:28
 44  Botsmana-> koko111111-> bongsy  Botsmana-> koko111111-> bongsy  Загуба  -24 : -12 : 36  0    2021-03-03 03:36:25