Резултати от игрите

Потребителско име: in-in, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  24 : -24 : 0  40    2022-04-27 07:08:45
 2  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  26 : 3 : -29  40    2022-04-19 07:25:24
 3  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  22 : -9 : -13  40    2022-04-17 09:24:52
 4  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  26 : -9 : -17  40    2022-04-12 12:49:45
 5  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 2 : -2  -20    2022-04-09 08:13:59
 6  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  25 : -9 : -16  40    2022-04-08 13:16:02
 7  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  2 : 0 : -2  -20    2022-04-05 12:20:38
 8  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  21 : -10 : -11  40    2022-03-15 13:40:53
 9  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  21 : -5 : -16  40    2022-03-15 10:16:01
 10  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  23 : -15 : -8  40    2022-03-14 09:38:20
 11  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  7 : -3 : -4  -20    2022-03-10 10:15:02
 12  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  9 : 2 : -11  -20    2022-03-04 13:17:10
 13  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : -5 : -1  -20    2022-03-03 15:56:38
 14  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  5 : -1 : -4  -20    2022-02-28 17:25:44
 15  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  -20    2022-02-28 17:18:01
 16  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4 : 1 : -5  -20    2022-02-23 16:06:28
 17  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4 : 2 : -6  -20    2022-02-17 10:32:30
 18  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  9 : 2 : -11  -20    2022-02-12 12:38:36
 19  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  24 : -10 : -14  40    2022-02-12 08:50:08
 20  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4 : -1 : -3  -20    2022-02-11 17:37:39
 21  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  13 : -9 : -4  -20    2022-02-10 10:51:49
 22  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  13 : 8 : -21  -20    2022-02-09 09:17:09
 23  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  -20    2022-02-09 08:55:18
 24  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  24 : -9 : -15  40    2022-02-09 06:44:43
 25  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : -1 : -7  -20    2022-02-08 16:00:57
 26  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4 : -2 : -2  -20    2022-02-08 06:31:44
 27  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  -20    2022-02-07 12:48:44
 28  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  -20    2022-02-07 12:47:57
 29  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : -2 : -4  -20    2022-02-07 12:35:41
 30  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  22 : -14 : -8  40    2022-02-07 07:06:06
 31  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  24 : 0 : -24  40    2022-02-06 06:58:48
 32  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  16 : -11 : -5  -20    2022-02-05 09:42:55
 33  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  9 : -14 : 5  -20    2022-02-05 08:46:20
 34  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 22 : -23  5    2022-02-04 06:37:30
 35  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  22 : -14 : -8  40    2022-02-03 07:07:44
 36  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  21 : -7 : -14  40    2022-02-03 06:21:35
 37  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  21 : -9 : -12  40    2022-02-02 14:41:11
 38  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  13 : -14 : 1  -20    2022-02-02 07:33:06
 39  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  22 : -19 : -3  40    2022-02-01 06:41:30
 40  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  19 : -16 : -3  -20    2022-01-31 12:13:30
 41  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : -12 : 6  -20    2022-01-31 09:19:56
 42  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -2 : 7 : -5  -20    2022-01-30 07:03:36
 43  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  2 : 0 : -2  -20    2022-01-30 06:34:49
 44  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  7 : -12 : 5  -20    2022-01-30 06:29:13
 45  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  15 : -14 : -1  -20    2022-01-29 09:10:41
 46  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  25 : -12 : -13  40    2022-01-29 08:25:30
 47  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  16 : -8 : -8  -20    2022-01-27 12:12:46
 48  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer  Победа  22 : -9 : -13  40    2022-01-27 08:13:38
 49  in-in-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  15 : -23 : 8  -20    2022-01-23 06:34:45
 50    in-in-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  25 : -10 : -15  0    2020-02-07 13:42:12