Резултати от игрите

Потребителско име: fighter072, Резултати от игрите
   Игра  Начални пари  Печалба/Загуба  Дата
 1  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-04 08:36:31
 2  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-08-02 15:17:31
 3  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-09 17:25:49
 4  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-09 17:26:54
 5  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-09 17:28:09
 6  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  942.50  2021-06-09 17:49:45
 7  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-08-02 15:16:15
 8  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-08-02 15:14:23
 9  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-10 13:24:22
 10  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  941.50  2021-06-10 15:34:32
 11  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  100.00  958.00  2021-08-01 09:35:18
 12  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  900.00  2021-06-11 08:16:05
 13  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-08-01 08:59:50
 14  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-08-01 08:54:35
 15  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  900.00  2021-06-11 10:45:12
 16  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-08-01 08:53:17
 17  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-11 18:05:19
 18  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-08-02 15:17:51
 19  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-08-02 15:18:44
 20  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-04 08:50:42
 21  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  973.25  2021-06-04 09:24:22
 22  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  900.00  2021-08-03 09:13:40
 23  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-04 16:28:54
 24  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-04 16:30:14
 25  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-04 16:30:41
 26  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-04 16:32:17
 27  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  956.50  2021-06-04 16:54:01
 28  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  100.00  993.50  2021-08-02 15:40:24
 29  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-08-02 15:26:07
 30  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-08-02 15:25:50
 31  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  900.00  2021-06-07 09:16:39
 32  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-08-02 15:21:28
 33  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-08 11:29:23
 34  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-08 11:29:53
 35  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  940.50  2021-06-08 11:49:50
 36  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-11 18:07:05
 37  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-11 18:13:11
 38  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  900.00  2021-06-15 08:55:17
 39  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-07-18 16:53:56
 40  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  900.00  2021-07-18 12:23:05
 41  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-16 08:05:47
 42  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  924.00  2021-06-16 08:42:57
 43  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  100.00  931.50  2021-07-17 09:34:21
 44  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-16 08:47:18
 45  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-16 08:47:56
 46  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-16 08:50:21
 47  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  950.50  2021-06-16 09:12:26
 48  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-07-17 09:11:44
 49  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-16 09:25:14
 50  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-06-16 09:27:48