Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-06-28 10:49:29
 2  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 5  25    2022-06-27 13:36:28
 3  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2022-06-24 12:12:50
 4  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-06-23 15:48:50
 5  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-06-22 09:07:27
 6  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 5  25    2022-06-20 10:56:41
 7  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 2  25    2022-06-19 09:42:46
 8  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 6  25    2022-06-17 14:27:07
 9  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2022-06-16 10:57:48
 10  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  1 : 7  0    2022-06-15 10:33:53
 11  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2022-06-11 13:06:56
 12  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2022-06-10 10:52:59
 13  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2022-06-09 10:23:10
 14  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 5  25    2022-06-08 09:44:34
 15  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2022-06-07 11:07:30
 16  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2022-06-06 12:14:05
 17  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2022-06-04 14:31:10
 18  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 5  25    2022-06-03 13:35:38
 19  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 1  -20    2022-06-02 10:27:01
 20  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 8  0    2022-05-31 14:26:42
 21  clk, Computer  clk, vladimirt (Break)  Загуба  1 : 2  -20    2022-05-30 14:13:36
 22  clk, Computer  clk, ivkatihi (Break)  Загуба  0 : 2  -20    2022-05-30 14:03:04
 23  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2022-05-26 11:43:56
 24  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 2  25    2022-05-25 12:01:26
 25  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-05-24 14:24:38
 26  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2022-05-22 10:26:30
 27  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-05-13 12:45:13
 28  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2022-05-12 09:43:39
 29  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2022-05-10 11:57:28
 30  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 0  -20    2022-05-09 16:11:23
 31  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-05-07 12:07:30
 32  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-05-06 11:46:21
 33  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-05-05 14:54:25
 34  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-05-05 09:46:35
 35  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2022-05-04 13:55:10
 36  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2022-05-03 13:20:10
 37  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 8  0    2022-05-02 10:48:53
 38  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 8  0    2022-05-01 11:24:53
 39  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2022-04-30 11:15:46
 40  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-04-29 13:54:41
 41  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 2  25    2022-04-28 11:45:28
 42  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-04-27 12:35:47
 43  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 2  -20    2022-04-26 12:38:28
 44  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2022-04-25 15:26:01
 45  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2022-04-24 13:17:11
 46  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2022-04-23 10:48:46
 47  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 8  0    2022-04-22 11:37:05
 48  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 5  25    2022-04-21 11:23:32
 49  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-04-20 09:54:57
 50  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2022-04-19 10:46:18