Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 4 : 4 : 0  105    2023-01-26 00:25:30
 2  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -1 : 0 : 8  10    2023-01-24 21:47:46
 3  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : -1 : 5 : 8  10    2023-01-22 23:12:47
 4  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  9 : 0 : 3 : 2  105    2023-01-21 19:25:25
 5  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 2 : 5 : -1  105    2023-01-21 00:28:13
 6  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 8 : 1 : 0  10    2023-01-14 21:46:12
 7  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : -1 : 4 : 1  105    2023-01-13 22:44:26
 8  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 3 : 0 : 2  105    2022-12-31 22:32:51
 9  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 11 : 2 : 0  10    2022-12-26 22:18:28
 10  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 5 : 4 : -1  5    2022-12-25 23:01:05
 11  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 4 : 6 : -1  10    2022-12-24 20:50:20
 12  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 1 : 1 : 0  105    2022-12-20 23:05:42
 13  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : -1 : 1 : 2  105    2022-12-10 23:49:05
 14  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  13 : 12 : 15 : 10  -20    2022-12-09 20:01:39
 15  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  11 : 0 : 4 : 0  105    2022-12-09 18:17:11
 16  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 8 : 6 : 6  0    2022-12-08 22:17:45
 17  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  14 : 0 : 2 : 4  105    2022-12-08 00:57:45
 18  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 2 : 1  105    2022-12-06 22:58:03
 19  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4 : 5 : 9 : 2  -20    2022-12-01 00:56:06
 20  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 1 : 0 : -1  105    2022-11-28 23:44:42
 21  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  1 : 4 : 4 : 14  -20    2022-11-18 19:58:44
 22  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 0 : 0 : 1  105    2022-11-17 20:27:33
 23  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -1 : 5 : 5  5    2022-11-13 20:46:48
 24  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  13 : 11 : 14 : 15  -20    2022-11-09 22:31:34
 25  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4 : 7 : 1 : 5  -20    2022-11-07 22:35:20
 26  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : -1 : 0 : 2  105    2022-11-06 20:10:26
 27  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  12 : 4 : 0 : 2  105    2022-11-05 19:31:08
 28  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : 4 : 6  0    2022-11-04 20:22:16
 29  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  15 : 11 : 12 : 9  -20    2022-10-25 22:33:39
 30  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 0 : 0 : 8  10    2022-10-21 23:43:17
 31  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 3 : 3 : -1  105    2022-10-20 23:06:40
 32  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  2 : 7 : 6 : 3  -20    2022-09-19 18:22:28
 33  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : 6 : 2 : 4  -20    2022-09-12 22:37:27
 34  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : 0 : 8  5    2022-09-10 22:13:30
 35  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 14 : 8 : 11  -20    2022-08-28 23:12:31
 36  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  12 : 18 : 10 : 10  -20    2022-05-17 00:25:52
 37  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  11 : 14 : 14 : 14  -20    2022-05-14 23:58:33
 38  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4 : 8 : 5 : 6  -20    2022-04-24 22:32:21
 39  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : -1 : 7 : 1  5    2022-04-22 23:13:06
 40  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 2 : 2 : 0  105    2022-04-10 22:35:06
 41  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 1 : 6  105    2022-03-21 00:00:38
 42  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 0 : 7 : 5  5    2022-03-13 23:48:43
 43  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 2 : 0 : 2  105    2022-03-03 00:20:35
 44  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 4 : 8 : 12  -20    2022-02-21 00:25:13
 45  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 2 : 1 : 0  5    2022-02-11 22:44:02
 46  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -1 : 3 : 11  5    2022-02-10 00:47:33
 47  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 3 : 0 : 3  105    2022-02-09 01:05:34
 48  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 0 : 0  10    2022-02-06 00:19:40
 49  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 9 : 4 : 0  10    2022-02-05 01:13:12
 50  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 9 : 5 : 10  -20    2022-02-03 00:05:04