Резултати от игрите

Потребителско име: -OPIUM-, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  -Opium-, Computer  -Opium-, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-03-30 14:52:13
 2  -Opium-, Computer  -Opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-30 15:20:33
 3  -Opium-, Computer  -Opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-04-15 14:26:28
 4  -Opium-, Computer  -Opium-, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-04-15 14:32:31
 5  -Opium-, Computer  -Opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-16 14:10:35
 6  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-04-21 13:17:16
 7  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-14 13:24:48
 8  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-14 13:34:33
 9  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-14 13:38:01
 10  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-14 13:49:15
 11  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-14 22:26:54
 12  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-06-14 22:29:11
 13  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-14 22:33:03
 14  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-06-14 22:36:30
 15  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-14 22:49:35
 16  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-14 22:53:05
 17  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-14 23:06:58
 18  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-14 23:09:16
 19  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-06-15 13:51:23
 20  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-15 13:53:31
 21  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-15 13:56:37
 22  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-15 13:58:54
 23  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-06-16 13:48:02
 24  -opium-, Computer  -opium-, FGuser0299  Победа  1 : 0  30    2021-06-16 13:52:03
 25  -opium-, FGuser0299  -opium-, FGuser0299  Победа  2 : 0  45    2021-06-16 14:01:38
 26  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-06-21 21:30:50
 27  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-21 21:33:24
 28  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-21 21:35:34
 29  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-21 21:46:43
 30  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-21 21:49:32
 31  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-21 22:19:57
 32  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-21 23:52:10
 33  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-21 23:57:42
 34  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-22 00:01:04
 35  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-22 18:10:26
 36  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-22 18:16:53
 37  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-23 14:03:34
 38  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-23 16:16:36
 39  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-23 16:20:50
 40  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-06-24 13:38:17
 41  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-24 13:40:55
 42  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-24 18:08:59
 43  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-24 18:11:59
 44  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-28 18:41:07
 45  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-06-28 18:45:15
 46  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-30 15:46:19
 47  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-30 15:51:25
 48  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-30 15:54:27
 49  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-01 15:06:22
 50  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-01 15:09:25