Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    Tzetzi, Ateop (Break)  Загуба  4 : 2  0    2007-02-21 17:02:40
 2    Ateop, Computer (Break)  Загуба  3 : 3  0    2012-03-31 12:04:00
 3    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-06 11:50:14
 4    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 20:31:27
 5    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2012-04-07 20:44:40
 6    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 20:54:30
 7    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 21:07:28
 8    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 21:23:07
 9    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-04-07 21:35:20
 10    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-04-07 21:51:27
 11    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-07 22:02:20
 12    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2012-04-07 22:14:49
 13    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-04-07 22:27:26
 14    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-04-07 22:42:56
 15    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-04-07 22:54:31
 16    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 23:07:11
 17    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-04-07 23:18:38
 18    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-12 01:02:45
 19    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-12 22:24:03
 20    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2012-04-12 22:29:02
 21    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-14 10:20:47
 22    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-14 10:30:53
 23    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-14 10:36:45
 24    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-14 10:45:55
 25    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-04-14 10:53:43
 26    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2012-04-14 12:01:33
 27    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-04-14 12:10:14
 28    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-04-14 12:18:04
 29    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-04-14 14:15:46
 30    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2012-04-14 14:25:00
 31    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2012-04-14 14:42:59
 32    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-14 14:50:41
 33    maq71, Ateop  Победа  7 : 6  35    2012-12-15 17:37:37
 34    maq71, Ateop  Победа  7 : 6  35    2012-12-15 17:53:21
 35    maq71, Ateop  Победа  7 : 5  35    2012-12-26 17:49:03
 36    maq71, Ateop  Победа  7 : 4  35    2012-12-26 18:14:56
 37    maq71, Ateop  Победа  7 : 5  35    2013-01-09 21:40:12
 38    Ateop, maq71  Победа  7 : 6  35    2013-01-12 17:54:49
 39    maq71, Ateop  Победа  7 : 6  35    2013-03-10 21:08:57
 40    maq71, Ateop  Победа  7 : 6  35    2013-03-10 21:30:06
 41    Ateop, maq71  Загуба  4 : 7  20    2013-03-10 21:45:39
 42    Ateop, maq71  Загуба  3 : 7  20    2013-03-11 22:17:35
 43    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2016-06-26 21:41:13
 44    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-09-11 11:08:31
 45    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-15 05:57:21
 46    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-09-16 11:55:03
 47    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2016-09-20 18:38:26
 48    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-22 15:24:22
 49    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-09-22 21:08:29
 50    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2016-09-23 07:02:19