Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    CLK, Computer  Победа  7 : 6  40    2012-11-06 20:31:50
 2    CLK, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-11-07 12:04:12
 3    CLK, Computer  Победа  7 : 2  40    2012-11-08 15:05:33
 4    CLK, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-11-11 11:05:44
 5    CLK, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-11-12 13:34:34
 6    CLK, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-11-13 10:29:16
 7    CLK, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-11-15 13:49:28
 8    CLK, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-11-16 12:06:56
 9    CLK, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-11-19 14:22:41
 10    CLK, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-11-26 10:40:21
 11    CLK, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-12-02 15:00:53
 12    CLK, Computer  Победа  8 : 3  40    2012-12-03 12:18:07
 13    CLK, Computer  Загуба  6 : 8  20    2012-12-04 11:43:15
 14    CLK, Computer  Загуба  1 : 7  20    2012-12-05 10:25:11
 15    CLK, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-12-07 13:51:25
 16    CLK, Computer  Загуба  3 : 8  20    2012-12-09 11:35:21
 17    CLK, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-12-14 09:25:41
 18    CLK, Computer  Победа  8 : 2  40    2012-12-15 10:10:55
 19    CLK, Computer  Победа  7 : 3  40    2012-12-22 20:44:00
 20    CLK, Computer  Победа  7 : 6  40    2012-12-23 16:26:35
 21    CLK, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-12-24 09:55:28
 22    CLK, Computer  Победа  8 : 4  40    2012-12-26 18:40:10
 23    CLK, Computer  Загуба  6 : 7  20    2012-12-27 10:37:31
 24    CLK, Computer  Победа  7 : 6  40    2012-12-27 17:35:34
 25    CLK, Computer  Победа  7 : 2  40    2012-12-28 09:20:19
 26    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-12-30 10:01:08
 27    CLK, Computer  Загуба  2 : 8  20    2013-01-02 10:40:47
 28    CLK, Computer  Победа  7 : 2  40    2013-01-03 10:28:25
 29    CLK, Computer  Загуба  5 : 8  20    2013-01-03 20:47:49
 30    CLK, Computer  Победа  7 : 2  40    2013-01-05 12:19:39
 31    CLK, Computer  Победа  8 : 3  40    2013-01-07 10:31:02
 32    CLK, Computer  Загуба  4 : 7  20    2013-01-08 18:53:53
 33    CLK, Computer  Победа  7 : 3  40    2013-01-10 12:43:43
 34    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2013-01-11 11:34:29
 35    CLK, Computer  Загуба  0 : 8  20    2013-01-13 09:36:52
 36    CLK, Computer  Победа  7 : 5  40    2013-01-14 10:10:57
 37    CLK, Computer  Победа  8 : 5  40    2013-01-15 12:43:16
 38    CLK, Computer  Победа  8 : 6  40    2013-01-16 13:29:09
 39    CLK, Computer  Победа  7 : 6  40    2013-01-17 09:54:12
 40    CLK, Computer  Победа  7 : 6  40    2013-01-18 12:30:45
 41    CLK, Computer  Победа  7 : 5  40    2013-01-19 08:42:46
 42    CLK, Computer  Победа  7 : 4  40    2013-01-20 10:03:51
 43    CLK, Computer  Загуба  6 : 7  20    2013-01-21 18:56:50
 44    CLK, Computer  Победа  7 : 6  40    2013-01-22 11:34:58
 45    CLK, Computer  Победа  7 : 3  40    2013-01-23 09:50:37
 46    CLK, Computer  Победа  7 : 6  40    2013-01-23 17:24:48
 47    CLK, Computer  Загуба  1 : 7  20    2013-01-24 09:20:39
 48    CLK, Computer  Победа  7 : 5  40    2013-01-25 09:01:44
 49    CLK, Computer  Победа  7 : 2  40    2013-01-26 17:12:35
 50    CLK, Computer  Победа  7 : 5  40    2013-01-27 14:56:17