Резултати от игрите

Потребителско име: SIYAINA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    SIYAINA, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-04-17 20:53:10
 2    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-19 16:37:23
 3    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-19 21:30:20
 4    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-21 09:18:34
 5    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-30 20:29:42
 6    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-01 12:16:41
 7    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-06 17:28:48
 8    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-10 16:42:40
 9    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-10 21:05:21
 10    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-11 21:48:51
 11    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-12 13:02:25
 12    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-13 21:25:29
 13    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-14 16:28:21
 14    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-14 19:32:22
 15    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-16 18:09:42
 16    SIYAINA, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-05-18 21:13:23
 17    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-19 21:42:34
 18    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-20 17:09:52
 19    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-20 22:12:21
 20    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-05-24 17:09:28
 21    SIYAINA, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-05-24 17:17:03
 22    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-06-01 21:11:24
 23    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-02 15:23:02
 24    SIYAINA, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-06-02 20:57:06
 25    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-03 22:18:01
 26    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-04 21:10:47
 27    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-06 22:02:13
 28    SIYAINA, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-06-08 11:21:37
 29    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-08 21:39:50
 30    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-11 08:39:04
 31    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-11 20:37:02
 32    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-06-13 21:22:30
 33    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-17 15:27:18
 34    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-20 21:42:11
 35    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-21 13:31:25
 36    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-22 21:55:13
 37    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-24 10:56:17
 38    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-25 11:17:44
 39    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-06-25 22:07:38
 40    SIYAINA, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-06-30 22:29:06
 41    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-03 11:38:49
 42    SIYAINA, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-07-04 21:27:09
 43    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-05 09:58:50
 44    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-06 12:56:33
 45    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-06 23:30:54
 46    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-14 09:48:59
 47    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-14 14:28:59
 48    SIYAINA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-16 15:29:49
 49    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-07-17 14:35:07
 50    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-07-18 15:17:35