Резултати от игрите

Потребителско име: fighter072, Резултати от игрите
   Игра  Начални пари  Печалба/Загуба  Дата
 1  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  875.50  2021-04-29 17:04:26
 2  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  560.00  2021-04-29 17:55:54
 3  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-04-30 08:25:44
 4  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-04-30 08:28:11
 5  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-04-30 08:40:33
 6  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-04-30 08:45:48
 7  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-04-30 08:50:32
 8  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  1055.00  2021-04-30 12:05:03
 9  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  97.75  2021-04-30 13:20:56
 10  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-04-30 13:52:34
 11  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  900.00  2021-04-30 15:54:54
 12  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-05-01 09:47:37
 13  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-05-01 11:44:56
 14  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-05-01 13:31:53
 15  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  882.75  2021-05-01 15:57:45
 16  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  481.50  2021-05-01 17:20:09
 17  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-02 09:44:05
 18  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  900.00  2021-05-02 10:34:21
 19  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-02 11:30:17
 20  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-02 11:32:20
 21  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  1000.00  2021-05-02 13:16:45
 22  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-03 09:27:49
 23  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-03 10:34:08
 24  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-03 10:36:07
 25  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-03 11:06:40
 26  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-03 11:11:44
 27  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-03 11:20:05
 28  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-03 11:50:31
 29  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-03 12:29:40
 30  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-03 12:32:53
 31  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-03 12:37:19
 32  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-03 12:41:05
 33  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-03 12:45:17
 34  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-03 12:55:54
 35  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-03 12:56:17
 36  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-03 13:00:48
 37  fighter072-> janni-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  1113.50  2021-05-03 14:41:39
 38  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-05-03 16:33:08
 39  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-05-04 09:40:18
 40  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-04 11:14:45
 41  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-04 11:15:43
 42  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  100.00  949.50  2021-05-04 11:42:46
 43  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-04 14:09:55
 44  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-04 14:15:21
 45  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  927.50  2021-05-04 14:32:18
 46  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-05-05 10:05:35
 47  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-05 10:06:26
 48  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-05 10:11:56
 49  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-05 10:13:35
 50  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-05-05 10:14:57