Резултати от игрите

Потребителско име: in-in, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-03-28 22:14:11
 2    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4  30    2012-04-02 19:38:34
 3    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-04-28 14:12:55
 4    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-05-10 07:42:10
 5    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2012-05-10 08:56:02
 6    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-05-10 09:33:52
 7    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-05-10 14:49:50
 8    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-05-10 15:36:36
 9    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4  30    2012-05-18 07:10:29
 10    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3  50    2012-07-19 15:22:09
 11    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2012-09-14 14:03:59
 12    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2012-09-15 11:54:40
 13    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-09-15 22:57:56
 14    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2012-09-20 19:14:48
 15    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2013-02-07 20:32:24
 16    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2013-02-07 22:42:42
 17    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2013-04-12 07:21:09
 18    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2013-04-20 17:24:50
 19    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3  50    2013-04-30 15:43:36
 20    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2013-05-07 19:09:35
 21    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2013-05-08 07:41:18
 22    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2013-05-11 11:53:08
 23    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2  70    2014-05-28 10:19:53
 24    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2014-05-28 17:13:26
 25    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2014-06-10 13:05:18
 26    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2014-07-03 10:51:11
 27    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2014-07-21 01:23:17
 28    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2015-12-14 10:32:24
 29    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2015-12-15 14:49:22
 30    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2  70    2015-12-16 12:46:28
 31    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2015-12-27 20:10:08
 32    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2015-12-28 10:16:04
 33    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-12-28 13:22:53
 34    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-01-17 20:40:23
 35    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-01-19 12:01:52
 36    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-02-29 11:06:31
 37    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2016-03-05 10:44:06
 38    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-11-29 11:07:21
 39    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-11-29 16:36:50
 40    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3  50    2017-03-24 15:12:44
 41    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2017-07-24 12:33:52
 42    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2018-12-09 08:30:47
 43    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2018-12-21 17:22:31
 44    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  105    2018-12-21 17:34:12
 45    in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3  50    2018-12-28 15:56:28
 46    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2019-07-30 11:43:54
 47    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  4  30    2020-02-03 00:04:34
 48    in-in-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  4  30    2020-10-18 14:22:03
 49  in-in-> Computer-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2  10    2022-01-29 08:56:56
 50  in-in-> Computer-> Computer-> Computer  in-in-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2  10    2022-02-04 06:50:56