Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    _eva, CTEHATA  Загуба  4 : 11  20    2020-01-15 19:09:01
 2    _eva, CTEHATA  Загуба  8 : 12  20    2020-01-15 19:18:09
 3    vesik22, CTEHATA  Победа  11 : 7  81    2020-01-15 21:14:36
 4    vesik22, CTEHATA  Победа  12 : 2  81    2020-01-15 21:19:21
 5    toto66, CTEHATA  Загуба  8 : 11  20    2020-01-16 20:52:33
 6  Rosiblk, CTEHATA  Rosiblk, CTEHATA  Победа  13 : 1  40    2021-08-09 22:56:25
 7    RENI-5, CTEHATA  Победа  11 : 6  68    2019-09-26 22:29:15
 8    CTEHATA, lune  Победа  12 : 6  84    2020-07-28 22:34:58
 9    CTEHATA, lune  Победа  12 : 8  84    2020-07-28 22:43:22
 10  CTEHATA, Computer  CTEHATA, i4ko_  Загуба  8 : 11  0    2022-05-14 23:41:01
 11    CTEHATA, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-12-25 19:11:02
 12    CTEHATA, Computer (Break)  Загуба  6 : 4  0    2020-06-16 23:18:32
 13    CTEHATA, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-29 21:40:26
 14    CTEHATA, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-12-06 17:53:20
 15  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer (Break)  Загуба  4 : 8  0    2021-03-17 20:04:03
 16  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer (Break)  Загуба  3 : 0  -20    2021-10-24 23:11:31
 17  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer (Break)  Загуба  3 : 10  -20    2021-11-12 22:34:09
 18  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-12-12 22:16:23
 19    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  35    2019-08-24 23:14:30
 20    CTEHATA, Computer  Загуба  7 : 13  20    2019-08-25 15:48:10
 21    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  35    2019-08-26 23:33:46
 22    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  35    2019-08-28 13:56:17
 23    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  35    2019-09-01 22:28:48
 24    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 8  35    2019-09-02 22:59:44
 25    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  35    2019-09-03 22:15:07
 26    CTEHATA, Computer  Загуба  3 : 11  20    2019-09-05 14:51:44
 27    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 10  35    2019-09-11 22:21:51
 28    CTEHATA, Computer  Загуба  5 : 12  20    2019-09-12 22:33:59
 29    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  35    2019-09-15 21:47:59
 30    CTEHATA, Computer  Загуба  5 : 12  20    2019-09-16 22:15:31
 31    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  35    2019-09-17 21:06:58
 32    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  35    2019-09-18 21:24:03
 33    CTEHATA, Computer  Загуба  3 : 11  20    2019-09-19 22:00:06
 34    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 9  35    2019-09-20 20:16:17
 35    CTEHATA, Computer  Загуба  7 : 11  20    2019-09-21 23:32:09
 36    CTEHATA, Computer  Загуба  6 : 11  20    2019-09-22 21:47:39
 37    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  35    2019-09-23 22:13:47
 38    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 7  35    2019-09-23 22:27:05
 39    CTEHATA, Computer  Загуба  7 : 11  20    2019-09-23 23:26:07
 40    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 2  35    2019-09-24 20:47:19
 41    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  35    2019-09-25 22:17:00
 42    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 9  35    2019-09-28 21:14:53
 43    CTEHATA, Computer  Загуба  7 : 12  20    2019-09-28 22:25:21
 44    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 3  35    2019-09-29 21:10:57
 45    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 10  35    2019-10-03 20:20:34
 46    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 2  35    2019-10-04 19:11:30
 47    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  35    2019-10-05 22:56:23
 48    CTEHATA, Computer  Загуба  9 : 11  20    2019-10-07 22:32:43
 49    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 3  35    2019-10-08 22:24:04
 50    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 10  35    2019-10-12 23:19:20