Резултати от игрите

Потребителско име: -OPIUM-, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  --idiota-, -opium-  --idiota-, -opium-  Загуба  0 : 1  0    2022-06-08 15:02:57
 2  --idiota-, -opium-  --idiota-, -opium-  Победа  1 : 0  59    2022-06-08 15:06:37
 3  --idiota-, -opium-  --idiota-, -opium-  Победа  1 : 0  59    2022-06-08 15:11:48
 4  --idiota-, -opium-  --idiota-, -opium-  Загуба  0 : 1  0    2022-07-26 13:09:44
 5  --idiota-, -opium-  --idiota-, -opium-  Загуба  0 : 2  -5    2022-07-26 13:13:18
 6  --idiota-, -opium-  --idiota-, -opium-  Победа  2 : 0  64    2022-07-26 13:18:58
 7  --idiota-, -opium-  --idiota-, -opium- (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-06-08 15:20:01
 8  --idiota-, -opium-  --idiota-, -opium- (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-07-26 13:23:41
 9  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-03-04 15:20:43
 10  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Победа  2 : 0  58    2022-03-04 15:26:07
 11  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Победа  1 : 0  53    2022-03-04 15:29:53
 12  -opium-, Computer  -opium-, --idiota-  Победа  2 : 0  35    2022-03-23 11:40:34
 13  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-03-23 11:47:05
 14  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 2  -5    2022-03-23 11:51:34
 15  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-03-23 11:56:26
 16  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 2  -5    2022-03-23 12:04:07
 17  -opium-, Computer  -opium-, --idiota-  Победа  2 : 0  35    2022-05-26 10:40:58
 18  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Победа  1 : 0  59    2022-05-26 10:46:35
 19  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 2  -5    2022-05-26 10:54:02
 20  -opium-, Computer  -opium-, --idiota-  Победа  2 : 0  35    2022-06-08 10:26:14
 21  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-06-08 10:30:42
 22  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Победа  1 : 0  59    2022-06-08 10:35:14
 23  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 2  -5    2022-06-08 10:37:52
 24  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-06-08 10:43:39
 25  -opium-, Computer  -opium-, --idiota-  Победа  1 : 0  30    2022-06-14 15:14:12
 26  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Победа  2 : 0  65    2022-06-14 15:18:35
 27  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-06-14 15:21:43
 28  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-06-14 15:28:36
 29  -opium-, Computer  -opium-, --idiota-  Победа  1 : 0  30    2022-06-17 18:22:29
 30  -opium-, Computer  -opium-, --idiota-  Победа  2 : 0  35    2022-06-17 18:29:28
 31  -opium-, Computer  -opium-, --idiota-  Победа  1 : 0  30    2022-06-18 14:30:00
 32  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-06-18 14:38:08
 33  -opium-, Computer  -opium-, --idiota-  Победа  1 : 0  30    2022-07-07 12:20:59
 34  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Победа  2 : 0  64    2022-07-07 12:26:08
 35  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-07-07 12:29:08
 36  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Победа  1 : 0  59    2022-07-07 12:32:20
 37  -opium-, Computer  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 2  -5    2022-07-07 12:40:29
 38  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-07-07 12:43:57
 39  -opium-, Computer  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-07-22 15:14:02
 40  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Победа  1 : 0  59    2022-07-22 15:19:19
 41  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Победа  1 : 0  59    2022-07-22 15:23:54
 42  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Победа  1 : 0  59    2022-07-22 15:28:35
 43  -opium-, Computer  -opium-, --idiota-  Победа  2 : 0  35    2022-07-27 14:40:37
 44  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-07-27 14:44:42
 45  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Победа  1 : 0  59    2022-07-27 14:54:31
 46  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 2  -5    2022-07-27 14:58:49
 47  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-08-02 14:45:59
 48  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 2  -5    2022-08-02 14:51:34
 49  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-08-02 14:54:41
 50  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-08-02 14:58:33