Резултати от игрите

Потребителско име: BORNn, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  3 : 11  0    2021-10-13 19:26:50
 2  651205, BORNn  651205, BORNn  Победа  11 : 2  73    2021-10-13 19:31:59
 3  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  7 : 11  0    2021-10-13 19:36:04
 4  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  4 : 13  0    2021-10-13 19:41:39
 5  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  5 : 11  0    2021-12-31 19:19:31
 6  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  4 : 11  0    2021-12-31 19:25:29
 7  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  10 : 11  0    2021-12-31 19:33:05
 8  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  8 : 11  0    2021-12-31 19:38:10
 9  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  1 : 11  0    2021-12-31 19:41:25
 10  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  10 : 11  0    2021-12-31 19:48:30
 11  651205, BORNn  651205, BORNn  Победа  11 : 4  74    2022-01-03 19:21:43
 12  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  7 : 11  0    2022-01-03 19:26:34
 13  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  3 : 11  0    2022-01-03 19:30:09
 14  651205, BORNn  651205, BORNn  Победа  12 : 5  74    2022-01-03 19:34:46
 15  651205, BORNn  651205, BORNn  Победа  11 : 4  74    2022-01-03 19:39:45
 16  651205, BORNn  651205, BORNn  Победа  11 : 10  74    2022-01-03 19:46:47
 17  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  8 : 12  0    2022-01-11 18:57:45
 18  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  5 : 11  0    2022-01-11 19:02:20
 19  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  4 : 12  0    2022-01-11 19:07:05
 20  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  9 : 12  0    2022-01-24 19:18:19
 21  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  10 : 11  0    2022-02-14 18:34:22
 22  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  9 : 13  0    2022-02-14 18:40:08
 23  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  7 : 11  0    2022-02-16 19:12:27
 24  651205, BORNn  651205, BORNn  Победа  13 : 3  74    2022-03-05 10:43:47
 25  651205, BORNn  651205, BORNn  Победа  11 : 6  74    2022-03-05 10:49:00
 26  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  8 : 11  0    2022-03-07 15:22:40
 27  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  8 : 11  0    2022-03-07 15:28:08
 28  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  6 : 11  0    2022-03-07 15:34:06
 29  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  5 : 12  0    2022-03-07 15:38:27
 30  651205, BORNn  651205, BORNn  Победа  12 : 4  74    2022-03-07 15:44:57
 31  651205, BORNn  651205, BORNn  Победа  11 : 5  74    2022-03-23 14:32:06
 32  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  4 : 11  0    2022-03-23 14:36:41
 33  651205, BORNn  651205, BORNn  Победа  12 : 10  74    2022-03-23 14:42:45
 34  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  1 : 12  0    2022-04-26 16:07:30
 35  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  8 : 12  0    2022-04-26 16:14:42
 36  651205, BORNn  651205, BORNn  Победа  11 : 7  76    2022-04-26 16:18:37
 37  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  7 : 11  0    2022-07-07 13:17:14
 38  651205, BORNn  651205, BORNn  Победа  12 : 4  76    2022-07-07 13:21:05
 39  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  3 : 11  0    2022-07-07 13:25:19
 40  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  7 : 11  0    2022-07-07 13:30:47
 41  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  9 : 11  0    2022-07-07 13:37:15
 42  651205, BORNn  651205, BORNn  Победа  13 : 3  76    2022-07-07 13:42:54
 43  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  3 : 12  0    2022-07-22 16:38:52
 44  651205, BORNn  651205, BORNn  Победа  12 : 1  76    2022-07-22 16:42:39
 45  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  6 : 12  0    2022-07-22 16:48:10
 46  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  3 : 11  0    2022-07-23 17:23:11
 47  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  6 : 11  0    2022-07-23 17:27:37
 48  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  10 : 11  0    2022-07-23 17:35:36
 49  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  4 : 12  0    2022-07-23 17:41:02
 50  651205, BORNn  651205, BORNn  Загуба  5 : 12  0    2022-07-23 17:43:55