Резултати от игрите

Потребителско име: Finkata, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    100_qn, finkata  Загуба  8 : 12  20    2020-12-31 21:06:34
 2    100_qn, finkata  Загуба  6 : 11  20    2020-12-31 21:12:52
 3    100_qn, finkata  Победа  11 : 5  77    2020-12-31 21:27:48
 4    100_qn, finkata  Загуба  6 : 11  20    2020-12-31 21:31:30
 5    100_qn, finkata  Победа  11 : 3  77    2020-12-31 21:36:03
 6    100_qn, finkata  Загуба  10 : 11  20    2020-12-31 21:44:11
 7    100_qn, finkata  Загуба  7 : 12  20    2020-12-31 21:54:11
 8    100_qn, finkata  Загуба  6 : 11  20    2020-12-31 22:02:29
 9    100_qn, finkata  Победа  11 : 4  77    2021-01-06 13:34:52
 10    100_qn, finkata  Загуба  8 : 13  20    2021-01-06 13:40:54
 11    100_qn, finkata  Победа  11 : 10  58    2021-01-20 20:51:44
 12    100_qn, finkata  Победа  11 : 5  58    2021-01-20 21:15:18
 13    100_qn, finkata  Победа  13 : 10  58    2021-01-20 21:22:01
 14    100_qn, finkata  Загуба  5 : 11  0    2021-01-20 21:29:07
 15    100_qn, finkata  Победа  11 : 5  58    2021-01-20 21:33:53
 16    100_qn, finkata  Победа  11 : 5  58    2021-01-20 21:39:09
 17  100_qn, finkata  100_qn, finkata  Победа  13 : 9  56    2021-07-31 15:57:00
 18  100_qn, finkata  100_qn, finkata  Загуба  6 : 11  0    2021-07-31 16:02:36
 19  100_qn, finkata  100_qn, finkata  Победа  12 : 9  56    2021-07-31 16:12:02
 20  100_qn, finkata  100_qn, finkata  Победа  11 : 8  55    2021-07-31 16:18:36
 21  100_qn, finkata  100_qn, finkata  Загуба  6 : 11  0    2021-07-31 16:23:56
 22  100_qn, finkata  100_qn, finkata  Победа  12 : 8  55    2021-07-31 16:28:25
 23  100_qn, finkata  100_qn, finkata  Загуба  8 : 11  0    2021-07-31 16:38:21
 24  100_qn, finkata  100_qn, finkata  Загуба  6 : 11  0    2021-07-31 16:46:33
 25  100_qn, finkata  100_qn, finkata  Загуба  6 : 11  0    2021-07-31 16:53:37
 26    100_qn, finkata (Reconnect)  Загуба  10 : 11  20    2020-12-31 21:21:23
 27    100_qn, finkata (Reconnect)  Победа  12 : 2  77    2021-01-06 13:46:18
 28    100_qn, finkata (Reconnect)  Победа  11 : 8  77    2021-01-06 13:54:50
 29    100_qn, finkata (Reconnect)  Победа  11 : 3  58    2021-01-20 21:09:49
 30  1899, finkata  1899, finkata  Победа  11 : 10  40    2021-07-26 14:53:15
 31  240367, finkata  240367, finkata  Загуба  5 : 11  0    2021-03-05 19:22:19
 32  240367, finkata  240367, finkata  Победа  11 : 0  58    2021-09-22 13:40:55
 33  240367, finkata  240367, finkata  Победа  12 : 6  58    2021-09-22 13:46:36
 34  4o4o1965, finkata  4o4o1965, finkata  Победа  11 : 5  56    2021-10-23 20:35:37
 35  4o4o1965, finkata  4o4o1965, finkata  Загуба  5 : 11  0    2021-10-23 20:42:40
 36  4o4o1965, finkata  4o4o1965, finkata  Победа  12 : 9  56    2021-10-23 20:55:05
 37  4o4o1965, finkata  4o4o1965, finkata  Загуба  4 : 11  0    2021-10-23 21:01:25
 38  4o4o1965, finkata  4o4o1965, finkata  Победа  11 : 4  56    2021-10-23 21:07:15
 39    651205, finkata  Победа  11 : 10  89    2020-12-06 15:35:30
 40    651205, finkata  Загуба  9 : 11  20    2020-12-22 13:53:19
 41    651205, finkata  Загуба  8 : 11  20    2020-12-22 13:58:57
 42    651205, finkata  Загуба  5 : 12  20    2020-12-23 18:50:15
 43    651205, finkata  Загуба  2 : 11  20    2021-01-02 16:42:44
 44    651205, finkata  Победа  11 : 9  89    2021-01-02 16:49:13
 45    651205, finkata  Победа  13 : 10  89    2021-01-03 09:20:56
 46    651205, finkata  Загуба  0 : 11  20    2021-01-03 09:22:58
 47    651205, finkata  Победа  12 : 3  89    2021-01-03 09:27:24
 48    651205, finkata  Загуба  6 : 12  0    2021-01-23 15:42:30
 49    651205, finkata  Загуба  6 : 11  0    2021-01-23 15:49:37
 50  651205, finkata  651205, finkata  Загуба  8 : 11  0    2021-03-11 18:48:29