Резултати от игрите

Потребителско име: Veskamitak, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  negar4uu, VESKAMITAK  negar4uu, VESKAMITAK  Победа  1 : 0  43    2021-06-01 10:39:48
 2  negar4uu, VESKAMITAK  negar4uu, VESKAMITAK  Загуба  0 : 1  0    2021-06-01 10:45:54
 3    VESKAMITAK, ahdreev (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-03-15 12:45:33
 4    VESKAMITAK, amigo1  Победа  1 : 0  68    2020-04-28 14:27:02
 5    VESKAMITAK, amigo1  Загуба  0 : 1  20    2020-04-28 14:31:10
 6    VESKAMITAK, amigo1  Победа  1 : 0  68    2020-04-28 14:36:19
 7    VESKAMITAK, amigo1  Победа  1 : 0  68    2020-04-28 14:40:04
 8    VESKAMITAK, amigo1  Загуба  0 : 2  10    2020-04-28 14:44:37
 9    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-14 13:15:04
 10    Veskamitak, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-04-14 13:19:52
 11    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-14 16:48:20
 12    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-15 14:07:13
 13    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-15 14:11:11
 14    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-19 16:58:35
 15    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-19 17:02:49
 16    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-19 18:58:52
 17    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-20 00:47:47
 18    Veskamitak, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-04-20 00:50:45
 19    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-20 00:53:35
 20    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-23 23:58:02
 21    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-24 00:01:13
 22    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-24 00:06:58
 23    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-24 00:09:56
 24    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-01 13:28:15
 25    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-01 14:43:30
 26    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-01 14:46:45
 27    Veskamitak, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-05-01 21:22:47
 28    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-01 21:26:17
 29    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-02 00:07:32
 30    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-02 00:10:17
 31    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-02 10:30:41
 32    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-02 21:37:14
 33    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-02 22:58:09
 34    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-07 12:05:35
 35    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-07 15:25:39
 36    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-07 18:27:10
 37    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-09 12:34:07
 38    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-09 22:42:34
 39    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-09 22:45:19
 40    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-09 22:48:57
 41    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-09 22:51:43
 42    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-10 00:27:32
 43    Veskamitak, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-05-10 16:13:52
 44    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-10 23:55:14
 45    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-10 23:57:49
 46    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-11 00:59:09
 47    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-11 01:02:45
 48    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-11 01:05:55
 49    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-11 01:10:05
 50    Veskamitak, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-05-11 01:14:02