Резултати от игрите

Потребителско име: in-in, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-30 21:42:24
 2    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-01-10 14:41:05
 3    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-01-21 10:15:42
 4    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-21 10:18:29
 5    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-01-25 09:50:14
 6    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-11 14:34:58
 7    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-11 16:04:30
 8    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-11 19:07:43
 9    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-14 16:43:01
 10    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-16 11:27:42
 11    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-16 13:36:32
 12    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-16 17:14:24
 13    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-16 20:06:31
 14    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-17 14:20:51
 15    in-in, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-02-18 11:30:24
 16    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-18 14:09:54
 17    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-19 10:06:21
 18    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-20 19:03:57
 19    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-21 19:58:39
 20    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-26 13:16:22
 21    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-26 14:38:08
 22    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-27 09:48:44
 23    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-12 12:37:58
 24    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-15 19:59:27
 25    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-15 21:58:49
 26    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-18 20:41:53
 27    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-30 15:47:11
 28    in-in, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-09-19 17:37:07
 29  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-26 13:14:54
 30  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-27 08:17:11
 31  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-27 08:21:10
 32  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-01-27 08:24:09
 33  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-27 12:44:37
 34  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-29 08:40:10
 35  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-30 06:38:05
 36  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-30 06:40:40
 37  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-30 07:05:58
 38  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-30 07:17:43
 39  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-31 08:57:20
 40  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-01-31 10:36:30
 41  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-01 06:22:09
 42  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-01 07:16:13
 43  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-02 07:17:19
 44  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-02 14:44:29
 45  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-03 06:46:18
 46  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-03 07:38:43
 47  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-02-03 07:42:22
 48  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-03 20:53:48
 49  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-04 06:22:38
 50  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-04 07:17:28