Резултати от игрите

Потребителско име: muglata, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  -Mitko, muglata  -Mitko, muglata  Победа  11 : 8  40    2022-06-15 20:50:09
 2  100_qn, muglata  100_qn, muglata  Победа  11 : 6  55    2022-01-24 17:34:43
 3  100_qn, muglata  100_qn, muglata  Победа  11 : 2  55    2022-01-24 17:40:21
 4  100_qn, muglata  100_qn, muglata  Победа  11 : 5  54    2022-01-24 17:47:01
 5  100_QN, muglata  100_QN, muglata  Загуба  3 : 11  0    2022-02-26 18:24:53
 6  100_QN, muglata  100_QN, muglata  Победа  12 : 1  53    2022-02-26 18:29:24
 7  240367, muglata  240367, muglata  Загуба  5 : 12  0    2021-12-29 15:20:20
 8  240367, muglata  240367, muglata  Победа  11 : 8  57    2021-12-29 15:27:10
 9  240367, muglata  240367, muglata  Загуба  10 : 12  0    2022-01-21 12:57:51
 10  240367, muglata  240367, muglata  Загуба  9 : 12  0    2022-02-03 18:56:25
 11  240367, muglata  240367, muglata  Победа  12 : 7  59    2022-02-05 17:03:21
 12  240367, muglata  240367, muglata  Загуба  7 : 11  0    2022-03-02 19:04:41
 13  240367, muglata  240367, muglata  Победа  12 : 8  59    2022-03-02 19:14:15
 14  240367, muglata  240367, muglata  Победа  11 : 6  59    2022-03-10 19:09:08
 15  240367, muglata  240367, muglata  Победа  12 : 0  59    2022-03-10 19:13:20
 16  240367, muglata  240367, muglata  Победа  11 : 9  59    2022-03-14 18:56:17
 17  240367, muglata  240367, muglata  Загуба  7 : 12  0    2022-03-17 18:24:28
 18  240367, muglata  240367, muglata  Загуба  4 : 11  0    2022-03-17 18:30:01
 19  240367, muglata  240367, muglata  Загуба  7 : 11  0    2022-06-23 20:26:05
 20  240367, muglata  240367, muglata  Победа  11 : 10  60    2022-07-10 13:21:14
 21  240367, muglata  240367, muglata  Победа  11 : 6  60    2022-07-10 13:26:34
 22  240367, muglata  240367, muglata  Загуба  5 : 11  0    2022-07-24 14:22:36
 23  240367, muglata  240367, muglata  Победа  11 : 2  60    2022-07-24 14:26:22
 24  240367, muglata  240367, muglata  Победа  11 : 3  60    2022-07-24 14:30:34
 25  240367, muglata  240367, muglata  Загуба  8 : 11  0    2022-07-24 14:37:22
 26  240367, muglata  240367, muglata  Победа  13 : 6  60    2022-07-24 14:45:41
 27  4o4o1965, muglata  4o4o1965, muglata  Загуба  7 : 13  0    2022-02-03 17:37:05
 28  651205, muglata  651205, muglata  Победа  13 : 9  73    2021-11-23 15:15:30
 29  651205, muglata  651205, muglata  Загуба  2 : 11  0    2021-11-29 18:59:15
 30  651205, muglata  651205, muglata  Победа  11 : 10  73    2021-11-29 19:06:46
 31  651205, muglata  651205, muglata  Победа  11 : 9  73    2021-11-29 19:11:48
 32  651205, muglata  651205, muglata  Победа  12 : 10  73    2021-12-27 16:58:39
 33  651205, muglata  651205, muglata  Загуба  3 : 11  0    2022-02-02 18:59:01
 34  651205, muglata  651205, muglata  Загуба  6 : 11  0    2022-02-02 19:05:23
 35  651205, muglata  651205, muglata  Победа  11 : 8  74    2022-02-02 19:11:48
 36  651205, muglata  651205, muglata  Победа  11 : 9  74    2022-02-02 19:18:49
 37  651205, muglata  651205, muglata  Загуба  5 : 11  0    2022-02-24 18:41:20
 38  651205, muglata  651205, muglata  Победа  12 : 5  74    2022-02-24 18:46:15
 39  651205, muglata  651205, muglata  Победа  12 : 5  74    2022-02-24 18:52:13
 40  651205, muglata  651205, muglata  Загуба  10 : 11  0    2022-03-21 13:11:07
 41  651205, muglata  651205, muglata  Загуба  7 : 11  0    2022-03-21 13:19:17
 42  651205, muglata  651205, muglata  Загуба  6 : 12  0    2022-04-05 14:20:18
 43  651205, muglata  651205, muglata  Загуба  5 : 11  0    2022-05-02 14:09:03
 44  651205, muglata  651205, muglata  Победа  11 : 6  76    2022-07-18 12:18:06
 45  651205, muglata  651205, muglata  Загуба  7 : 11  0    2022-07-19 13:04:09
 46  651205, muglata  651205, muglata  Загуба  6 : 12  0    2022-07-19 13:09:09
 47  651205, muglata  651205, muglata  Победа  12 : 8  76    2022-07-31 12:59:27
 48  651205, muglata  651205, muglata  Победа  11 : 10  76    2022-07-31 13:05:27
 49  651205, muglata  651205, muglata  Загуба  6 : 11  0    2022-08-04 11:58:29
 50  651205, muglata  651205, muglata  Загуба  7 : 11  0    2022-08-04 12:06:37